Solary są eko!

(9 grudnia) Podczas uroczystej gali w Filharmonii Lubelskiej nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Kryształową Cegłę za ekoinwestycję odebrał Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.

To już XVI edycja konkursu Dom „O Kryształową Cegłę”, promującego najlepsze inwestycje budowlane z uwzględnieniem ochrony środowiska. W tym roku powołana międzynarodowa kapituła oceniała obiekty w 10 kategoriach – zgłoszone z Polski, Ukrainy i Białorusi. Nagrodę w kat. „Partnerstwo dla natury – Ekoinwestycje – ochrona ziemi, powietrza i wody” przyznano gminie Chełm za instalację 703 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej.
To już druga „Kryształowa cegła” dla samorządu. Pierwsza została przyznana w 2003 r. za budynek Zespołu Szkół w Uhrze (w kat. Obiekty Użyteczności Publicznej). Gmina otrzymała też wyróżnienie za stację wodociągową – ujęcie wód podziemnych w Nowosiółkach-Kolonii (w kat. Obiekty Techniczne Obsługujące Zabudowę Mieszkaniową).
W dotychczasowych 16 edycjach konkursu rywalizowało ze sobą ponad 800 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji. Obecnie „Dom” jest największym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich i konserwatorskich w Europie Wschodniej, a „Kryształowa Cegła” – wyrazem uznania i rekomendacji. (pc)