Solidarni z Białorusią

Symboliczną uchwałą lubelscy radni wyrazili solidarność z protestującymi od kilku tygodni Białorusinami. Nasi wschodni sąsiedzi domagają się dymisji prezydenta Aleksandra Łukaszenki oskarżając go o sfałszowanie wyborów.


– Wyrażamy swoją solidarność z narodem białoruskim wobec wydarzeń związanych z permanentnym łamaniem praw człowieka i obywatela w tym kraju. Ostatnie wydarzenia jakie obserwujemy na Białorusi, związane z deprecjonowaniem zasad demokracji, stosowaniem siły wobec pokojowo manifestujących ludzi i inne przejawy patologii władzy skłaniają nas do jednoznacznego potępienia tego typu zachowań – czytamy w stanowisku przyjętym przez Radę Miasta Lublin na sesji 3 września. Poparli go niemal jednomyślnie: oddano 26 głosów „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”.

Lubelscy radni wyrazili też „pełne poparcie dla swobody głoszenia poglądów narodu białoruskiego i działań mających na celu poszanowanie praw i wyboru człowieka w sferze politycznej i społecznej”. – Wolność jest fundamentem demokracji – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Protesty na Białorusi trwają od kilku tygodni. Zaczęły się 9 sierpnia, po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w tym kraju. Według oficjalnych wyników zwyciężył sprawujący urząd od 1994 roku Aleksandr Łukaszenka, zdobywając 80 procent głosów. Na przedstawicielkę opozycji, główną rywalkę Łukaszenki – Swiatłanę Cichanouską, zagłosowało, przynajmniej oficjalnie, 10 procent wyborców. Białorusini są przekonani, że wyniki zostały sfałszowane. W Miński odbywają się wielotysięczne demonstracje, których uczestnicy są brutalnie traktowani przez miejscowe służby. W ciągu kilku tygodni zatrzymano tysiące osób. Trzy nie żyją. Liderzy protestów są aresztowani, albo zmuszani, jak chociażby Cichanouska, do opuszczenia Białorusi.

Protesty trwają nie tylko w stolicy. Na ulicę wychodzą też m.in. mieszkańcy Brześcia, który jest miastem partnerskim Lublina. Grzegorz Rekiel

Nie tylko miasto

Jeszcze przed podjęciem przed RM Lublin ww. stanowiska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym w minionym roku akademickim studiowało ponad 420 obywateli Białorusi, jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, zdecydowały się uruchomić specjalną edycję programu „Talenty na UMCS” skierowaną do studentów i kandydatów na studia z Białorusi, którzy posiadają tytuł licencjata i z przyczyn związanych z aktualną sytuacją w kraju zostali pozbawieni możliwości kształcenia na studiach II stopnia lub zostali skreśleni z listy studentów.

– Białoruscy studenci zainteresowani podjęciem bezpłatnych studiów na UMCS-ie w języku polskim lub angielskim, powinni wysłać zgłoszenie na adres rekrutacja.by@umcs.pl, w którym opiszą przyczyny pozbawienia ich możliwości dalszej kontynuacji kształcenia a także wskażą, na jakim kierunku studiów dostępnych w ofercie naszej uczelni chcieliby kontynuować naukę – wyjaśnia Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 25 września br. W ramach programu Uczelnia zapewni 10 bezpłatnych miejsc dla białoruskich studentów w roku akademickim 2020/2021.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here