Solidny jak Kolejarz

Zakończyło się walne zgromadzenie członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. Spółdzielcy niemal jednomyślnie udzielili absolutorium członkom zarządu, wybrali członków rady nadzorczej na najbliższe trzy lata i podzielili nadwyżkę finansową.


Za udzieleniem absolutorium prezesowi Ryszardowi Petkowiczowi zagłosowały (łącznie) 152 osoby, 9 osób było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem absolutorium wiceprezesowi Witoldowi Pawłowskiemu zagłosowały 142 osoby, 9 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Z kolei w przypadku wiceprezes Marianny Markiewicz oddano 153 głosy za, 2 głosy przeciw i 12 wstrzymujących się.

Spółdzielcy niemal jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe. Wybrali też członków rady nadzorczej na lata 2019-2022. W jej skład wejdą: Anna Berus, Hanna Burdon, Marian Czubak, Joanna Dylon, Witold Gospodarek, Antoni Hoffman, Wiesław Iskra, Renata Janowska, Leszek Lewandowski, Piotr Małek, Ewa Mateuszuk, Zofia Mazuś, Joanna Osypiuk, Jan Pastucha, Halina Rój, Iwona Rydz, Adam Skowronek, Jolanta Smalej, Małgorzata Surowiecka, Hanna Wolańska i Andrzej Zięba. Wybrano też trójkę zastępców, którzy trafią do rady nadzorczej np. w razie rezygnacji któregoś z członków. Zastępcami członków zostali Marta Bartkow, Józef Jaworski i Jan Murlak.

Spółdzielcy podzielili też nadwyżkę, która wyniosła prawie 1,3 mln złotych netto. Najwięcej, bo milion złotych, trafi na fundusz remontowy. GR