Sowite nagrody dla prezesów

Rady nadzorcze Pegimeku i PEC-u doceniły dobre wyniki finansowe spółek za ubiegły rok i nagrodziły ich szefów przyznaniem tzw. wynagrodzeń zmiennych. Prezes i wiceprezes Pegimeku dostali po 41,8 tys. zł brutto, a w PEC-u po ponad 27 tys. zł.

Mimo różnych zawirowań spowodowanych pandemią, rok 2021 był pomyślny dla większości świdnickich spółek komunalnych. Pegimek zamknął go zyskiem w kwocie około 1,2 mln zł, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odrobiło stratę z poprzedniego roku i zarobiło ponad 250 tys. zł, a TBS „Lokum” udało się wypracować ok. 400 tys. zł (wszystkie kwoty podane netto).

Zapytaliśmy w Ratuszu, czy w związku z dość dobrą sytuacją spółek i wypracowanymi przez nie zyskami ich zarządy mogą liczyć na nagrody.

Jak wyjaśnia Urząd Miasta Świdnik, wynagrodzenia członków zarządów spółek z większościowym udziałem Gminy Miejskiej Świdnik ustalane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałami Zgromadzeń Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagradzania członków zarządów spółek, jak również zawartymi kontraktami menadżerskimi. Prezesi i ich zastępcy jako takich nagród więc nie otrzymują, ale ich wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, składa się z dwóch elementów: części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, będącej wynagrodzeniem uzupełniającym za poprzedni rok obrotowy spółki.

– Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od realizacji celów zarządczych, wyznaczonych przez właściciela, czyli reprezentowane w osobie burmistrza miasto. Jego wypłata nie jest uznaniowa. Jeśli te cele są realizowane, to według kontraktu wynagrodzenie dodatkowe przysługuje – informują urzędnicy.

Póki co wynagrodzenie zmienne otrzymały zarządy dwóch spółek:

Rada Nadzorcza PEC-u za rok obrotowy 2021 przyznała prezesowi Krzysztofowi Michalskiemu wynagrodzenie w kwocie 28 800 zł brutto (20 proc. wynagrodzenia stałego poprzedniego roku obrotowego), a wiceprezesowi Andrzejowi Radkowi – 27 360 zł brutto (20 proc. wynagrodzenia stałego poprzedniego roku obrotowego).

W P. K. Pegimek wysokość przyznanego w 2022 roku wynagrodzenia zmiennego, zarówno jeśli chodzi o prezesa Jerzego Irsaka jak i wiceprezes Justynę Mierzwę, to 41 850,18 zł brutto.

W TBS „Lokum”, którą od kilku miesięcy kieruje także A. Radek, rada nadzorcza nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie wysokości wynagrodzenia zmiennego. Podobnie, jak rada nadzorcza MKS Avia, która pod względem finansowym wypadła nieco słabiej, niż pozostałe spółki, choć jak zaznaczają władze miasta, nadrzędnym celem tej spółki nie jest wypracowanie zysku, a szkolenie sportowe i prowadzenie basenów. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here