Spacer z lekcją historii

Koło Gospodyń Wiejskich „Orłowianie” zorganizowało „Spacer Pamięci”, podczas którego wspominano tragiczne wydarzenia z 1942 r., jakie miały miejsce w Orłowie Drewnianym.

Między marcem, a kwietniem 1942 r. hitlerowcy zamordowali kilkudziesięciu mieszkańców Orłowa Drewnianego. Dziś o dramacie tym przypomina pomnik stojący w środku wsi. To przy nim kilka dni temu zebrali się mieszkańcy gminy Izbica na czele z poseł Teresą Hałas. O tragicznych wydarzeniach z II wojny światowej przypomniał Wojciech Werus ze Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego „Wolica”. Po okolicznych wystąpieniach uczestnicy przeszli z Orłowa Drewnianego do Krynicznek, gdzie odbyła się wspólna biesiada przy ognisku. Panie z KGW „Orłowiania”, które zorganizowały wydarzenie, już planują kolejny spacer połączony z lekcją historii. (k)

News will be here