Spędzać czas aktywnie

Czego jak czego, ale bezpłatnych badań lublinianom w połowie września na pewno nie zabraknie – i słusznie, bo kochanego zdrówka nigdy przecież za wiele. Już 13 września (we wtorek) na placu Zamkowym w Lublinie, w godzinach 10.00-18.00 – przeprowadzane będą bezpłatne badania kardiologiczne, organizowane w ramach kampanii edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli”.
Profilaktyka, realizowana przez dobrze już znaną w Lublinie Kardiologiczną Poradnię i obejmują sprawdzenie ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy, wskaźnika BMI, stężenia cholesterolu całkowitego i wskaźnika kostka-ramię (ABI). – W uzasadnionych przypadkach (tj w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wyników ww. badań, znacznie przekraczające stany bezpieczne), zapewniamy możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz poszerzonej specjalistycznej diagnostyki (EKG serca). Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawuje tradycyjnie już prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4.

Wyrobić dobre nawyki

Celem kampanii „„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” jest upowszechnienie profilaktyki chorób układu krążenia oraz budowania świadomości społecznej na temat wartości zdrowia i jego profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. – Kampania zwraca szczególną uwagę na rolę interakcji międzypokoleniowej w budowaniu i utrwalaniu zdrowego stylu życia, tj. podnoszeniu świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu zachowań prozdrowotnych na edukację młodego pokolenia, ale również promowaniu postaw nakierowanych na umocnienie i polepszenie jakości zdrowia, gdzie wzór do naśladowania mogą stanowić dobrze wyedukowana młodzież i dzieci – tłumaczy Sylwia Olczak z obsługującej wydarzenie firmy PRIMUM. – Jesteśmy przekonani, że wyrobienie nawyku odpowiedniej diety, regularnej, sprzyjającej zdrowiu aktywności fizycznej oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także eliminacja szkodliwych dla zdrowia zachowań, ma kluczowe znaczenie dla przyszłego stanu zdrowia Polaków. Wierzymy, że przekonana do tych działań młodzież będzie pozytywnie oddziaływać nie tylko na rówieśników, ale także na rodzeństwo, rodziców i najbliższe otoczenie. Pragniemy przy aktywnej pomocy środowiska medycznego, pedagogicznego i dziennikarskiego, propagować zdrowie i uczyć, w jaki sposób można zminimalizować ryzyko chorób układu krążenia tak, aby w przyszłości zredukować liczbę zawałów serca i udarów mózgu – wyjaśnia prof. dr hab. med. Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Ambasadorką kampanii jest w tym roku piosenkarka i celebrytka Magda Steczkowska. Honorowy patronat nad akcją, oprócz znanego przyjaciela kardiologii, prezydenta Krzysztofa Żuka, objął wiceminister sportu i turystyki Jan Widera. – Ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale wszystkie lekarstwa razem wzięte nigdy nie zastąpią ruchu. A zatem działajmy! Zapobiegajmy! Spędzajmy czas aktywnie! – wezwał wiceminister.TAK