Spis dzielnicowych potrzeb

Tym odcinkiem kończymy prezentację wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez rady poszczególnych lubelskich dzielnic do przyszłorocznego budżetu miasta.

Śródmieście:

realizacja punktu widokowego na Czwartku – wzgórze-skarpa nad targiem przy ul. Ruskiej, utworzenie miejsc parkingowych u zbiegu ul. Szkolnej i ul. Czwartek, przeniesienie ze środka chodnika na skraj chodnika 6 słupów oświetleniowych (w tym 2 stalowych) i wymienienie 4 słupów żelbetowych na nowe przy ul. Czwartek 21-27, zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Unickiej-Walecznych-Podzamcze + monitoring, nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej (żywopłot) wzdłuż pasa zieleni na al. Solidarności, utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – ul. L. Hirszfelda (od strony M. Smorawińskiego), wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul. L. Hirszfelda 8 i 10, wykonanie kładki dla pieszych od ul. L. Hirszfelda przez M. Smorawińskiego; Lubartowska, Czwartek, Szkolna, Biernackiego, Sieroca, Probostwo, Ruska, Targowa, Nowy Plac Targowy – zamontowanie nowych latarni, wymiana starych, zamontowanie kamery monitoringu u zbiegu ulic Lubartowskiej i Probostwo; Lubartowska, Biernackiego, Sieroca, Ruska, Słowikowskiego, Targowa, Nowy Plac Targowy – remont chodnika; utworzenie parkingu przy ul. M. Biernackiego po stronie nieparzystej od strony ul. K. Jaczewskiego, renowacja trawników i zamontowanie słupków chroniących przed nielegalnym parkowaniem przy ul. M. Biernackiego 6, 8 i 10; wykonanie kładki dla pieszych od ul. Prusa do ul. Niecałej, położenie progów spowalniających na ulicy Probostwo, remont nawierzchni ulicy Probostwo, remont muru oporowego przy ul. Probostwo 14, dofinansowanie budowy śmietników pół-podziemnych – jako pilotażowy śmietnik przy ul. B. Prusa 2, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową: od ul. B. Prusa do K. Jaczewskiego; na ul. Probostwo (od ul. M. Biernackiego do ul. Lubartowskiej), ul. M. Biernackiego; monitoring ulicy Lubartowskiej (od al. Tysiąclecia do ul. Obywatelskiej), ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Niecałej 1, remont nawierzchni chodnika i zabezpieczenie przed nielegalnym parkowaniem poprzez ustawienie słupków (ul. Spokojna 8, 8a; zamontowanie lampy z czujnikiem ruchu przy ul. Lubomelskiej 5 przy przejściu od ul. Spokojnej, monitoring ul. Wieniawskiej, zamontowanie kamery monitoringu miejskiego na rogu ul. Zielonej i ul. St. Staszica, monitoring na ul. H. Wiercieńskiego, utworzenie parkingu na powierzchni asfaltowej byłego boiska przy bloku H. Wiercieńskiego 4 dla mieszkańców ulicy H. Wiercieńskiego, z wyznaczeniem miejsc postojowych, skwer-zieleniec ulicy Głębokiej 17-19; róg ulicy H. Wiercieńskiego wymiana nawierzchni asfaltowych na kostkę brukową (kolor piaskowy), remont nawierzchni jezdni na ulicy H. Wiercieńskiego i oznakowanie poziomej osi jezdni, miejsc postojowych oraz dokończenie układania chodnika z kostki brukowej od ul. H. Wiercieńskiego 3 do ul. Głębokiej; remont łącznika między ulicą H. Wiercieńskiego a ul. Rowerową, budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej + oświetlenie i monitoring, remont ulicy Rowerowej – wspólna jezdnia z kostki brukowej dla samochodów, pieszych i rowerów, monitoring na ulicy Głębokiej strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy Głębokiej – strona nieparzysta od ul. G. Narutowicza do ul. H. Raabego oraz budowa ścieżki rowerowej, Muzyczna – wykonanie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Muzycznej 11, 13 i 15, wymiana starych płytek chodnikowych na kostkę brukową na ulicy H. Raabego strona nieparzysta, renowacja trawników na ul. Akademickiej na odcinku od ul. I. Radziszewskiego do ul. Weteranów, posianie trawy odpornej na deptanie i ustawienie słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na trawnik. Zabezpieczenie słupkami metalowymi trawników – róg ul. I. Radziszewskiego i ul. Akademickiej od strony KUL, renowacja oraz posianie trawników odpornych na deptanie na ul. Strażackiej, ul. A.Szczerbowskiego i ul. Ochotniczej, ul. A. Szczerbowskiego 4a – utworzenie placu zabaw dla dzieci, remont nawierzchni podwórka – łącznika kamienic Hipoteczna 4 i Sądowa 3, monitoring ul. F. Chopina , ul. Hempla, ul. Peowiaków i ul. T. Kościuszki, ustawienie ozdobnych słupków chroniących trawniki przed nielegalnym parkowaniem – ul. F. Chopina 17-19, 27-31 i ul. F. Chopina 12, utwardzenie nawierzchni koło postoju taksówek przy ul. F. Chopina, remont nawierzchni ulicy poprzez wyeliminowanie możliwości gromadzenia się wód opadowych – M. Chmielarczyka/F. Chopina, Lipowa/F. Chopina, Sądowa/F. Chopina i J. Sztajna/Lipowa, zabezpieczenie ozdobnymi słupkami metalowymi trawników na ul. Lipowej 10, utworzenie dwóch miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – ul. M. Chmielarczyka/Lipowa 14, Lipowa 17 – remont murku przy ciągu pieszym, dofinansowanie naprawy urządzeń na placu zabaw w przedszkolu przy ul. Kruczej, nasadzenie zieleni wysokiej na placu L. Kaczyńskiego, zamontowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. G. Narutowicza obejmujących swoim zasięgiem odcinek od ul. Kapucyńskiej do ul. Okopowej, ul. Górna – remont i wymiana chodnika oraz nawierzchni jezdni, zamontowanie latarni, ul. Wschodnia – strona parzysta od nr 6 – zamontowanie słupków, remont nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Dolnej Panny Marii, utworzenie chodnika na odcinku wzdłuż granicy kościoła do Placu Wolności, zamontowanie dodatkowych kamer monitoringu miejskiego przy ul. Zamojskiej, ul. Plażowa – zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na chodniku, doświetlenie ulicy i zamontowanie koszy na śmieci, ustawienie ławek wzdłuż ulic: Świętoduska, Prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, róg Lipowej i G. Narutowicza wzdłuż bulwaru między ul. Muzyczną a al. J. Piłudskiego, ulica Bernardyńska przy skrzyżowaniu z ul. Zamojską, K. Jaczewskiego, Podzamcze, zamontowanie elektrycznych samoobsługowych toalet przy Al. Piłsudskiego (koło MPWiK), Zielona (róg Staszica), K. Jaczewskiego (koło PSK 4), Wieniawska, Hempla (w okolicy podziemnego parkingu), bulwar w okolicach Bocznej Rusałki, Muzyczna róg A. Szczerbowskiego, ul. Podzamcze, Al. Racławickie (w okolicy Centrum Spotkania Kultur).

Szerokie:

budowa publicznej szkoły podstawowej na ul. Lędzian, dokończenie budowy ul. Strumykowej (odcinek pomiędzy ul. Nałęczowską i ul. Lędzian – ok. 170 m, budowa ul. Biskupińskiej (odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta – gotowa dokumentacja), budowa ul. Siewierzan – gotowa dokumentacja, budowa ulic: Leszka oraz Ziemowita, przygotowanie dokumentacji do budowy ulic: Słupian, Bażantowa, Biskupińska (odcinek pomiędzy ul. Gnieźnieńską i ul. Łużyczan oraz Wiślan), zwiększenie środków na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, przystąpienie do budowy ul. Głównej, przystąpienie do budowy ul. Bliskiej, przystąpienie do przebudowy ul. Nałęczowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, budowa dwóch docelowych zatok przy ul. Nałęczowskiej, przebudowa skrzyżowania: Gnieźnieńska – Wojciechowska, remont ul. Gnieźnieńskiej na odcinku: Nałęczowska – Słupian, przygotowanie dokumentacji i przystąpienie do realizacji – zagospodarowania doliny rz. Czechówki, przygotowanie dokumentacji i wykonanie zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Biskupińska-Łużyczan, zabezpieczenie środków finansowych na całoroczne utrzymania dróg gruntowych, zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie przejezdności ulic, zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zielonych, zabezpieczenie środków finansowych na przyśpieszenie prac nad planem zagospodarowania.

Węglin Południowy:

budowa ul. Rzeszowskiej, budowa oświetlenia na ulicy Bełżyckiej, remont nawierzchni ul. Bełżyckiej, budowa traktu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II (na wysokości przystanku komunikacji miejskiej ul. Kryształowa do ul. Onyksowej), remont ul. Śląskiej, budowa brakującego odcinka ul. Gęsiej na odcinku od ul. Koralowej do ul. Jaspisowej, wykup działek od prywatnych właścicieli w wąwozie Jana Pawła II.

Węglin Północny:

realizacja inwestycji pt. „Rozbudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. B. Liszkowskiego i ul. Laskowej” zgodnie z dokumentacją projektową wykonywaną przez Zarząd Dróg i Mostów UM Lublin na podstawie przetargu ogłoszonego w dniu 23.03.2017 r. Powyższe stanowi I etap przebudowy istniejącej jezdni ul. Raszyńskiej w ulicę z pełną infrastrukturą drogową (pasy jezdne w krawężnikach, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie drogowe, odwodnienie) od skrzyżowania z Al. Kraśnickimi do skrzyżowania z ul. Laskową i drogą w gminie Konopnica, uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie cieku wodnego ze zbiornikami retencyjnymi na odcinku od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy umożliwiającego projektowanie i realizację sieci kanalizacji deszczowej a następnie ulic na Węglinie Północnym, przebudowa ulicy Wertera (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, modernizacja systemu odwodnienia, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont ulicy Heloizy (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont ulicy Ofelii (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem); budowa ulicy Abelarda, remont ulicy Orlanda (remont nawierzchni, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego oświetlenia na Osiedlu Lipniak, w pierwszej kolejności ulicy Jacyny – Onyszkiewicza; zamontowanie monitoringu na terenie całego osiedla, remont ulicy Tristana (remont nawierzchni, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), przebudowa ulicy Zagłoby (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), dalszy remont nawierzchni ul. Szwejka (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont ulicy Aksini (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), dokończenie budowy ulicy Lipniak wraz z oświetleniem oraz z drogą rowerową, wykonanie kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy Romea, remont nawierzchni ulicy Poloniusza (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), remont ulicy Boryny (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), instalacja stacji rowerowej na ulicy Raszyńskiej na wysokości DPS „Betania”, zamontowanie oświetlenia na skwerku przy ulicy Cyda, zamontowanie oświetlenia między ulicami Parysa a Tatiany (względy bezpieczeństwa), przygotowanie planów zagospodarowania i zagospodarowanie terenów zielonych leżących w wąwozie między ulicami Poloniusza i Rogińskiego (dotyczy gruntów należących do Gminy Lublin). Rada Dzielnicy sugeruje zaplanowanie ciągów pieszych, oświetlenia, ustawienie koszy na śmieci, zaplanowanie trawników, nasadzeń drzew i krzewów, rewitalizację istniejących terenów zielonych i zakładanie nowych – wniosek o zwiększenie środków, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych na dzielnicy po sezonie zimowym, naprawa nawierzchni wykonanych z destruktu na dzielnicy po sezonie zimowym, remonty chodników osiedlowych przy współudziale mieszkańców, dofinansowanie imprezy osiedlowej „XVII Dzień Węglina” (w 2019 r. planowana jest na miesiąc wrzesień), dofinansowanie turnieju piłki halowej dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w Mieście”, dofinansowanie półkolonii dla dzieci z osiedla. Impreza organizowana w ramach akcji „Lato w Mieście”.

Wieniawa:

budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów (działka nr 1 oraz 11 arkusz 4 obręb 26), remont murku przy blokach Al. Racławickie od Legionowej do Puławskiej, remont i modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku Al. Racławickie 11, w bramie ul. Poniatowskiego 4 oraz na odcinku łączącym bramę z ul. Poniatowskiego działka nr 83/15, wykup gruntu, skwer przy ul. Spadochroniarzy dz. nr 3/51, remont ul. Junoszy, remont ul. Skautów, remont ul. Legionowej, remont ul. Snopkowskiej, remont ul. Popiełuszki, remont ul. Ćwiklińskiej, remont ul. Puławskiej, modernizacja placu zabaw na działce 83/15 przy ul. Poniatowskiego 4, utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Łopacińskiego na działce nr 23/13 obręb 26, remont chodnika na ul. Popiełuszki przy budynkach nr 18,16,14,12, remont chodnika ul. Rajskiego strona lewa i prawa, remont chodnika na ul. Norwida strona lewa i prawa, remont chodnika ul. Junoszy przy budynkach nr 8,4,2, remont chodnika ul. Dubois po obu stronach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Długosza, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków, termomodernizacja Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich 42b, remont alejek w wąwozie przy ul. Popiełuszki dz. nr 26/7, remont drogi wewnętrznej na działce 83/15 przy budynku al. Racławickie 11, remont drogi wewnętrznej oraz chodników na działce 36 wzdłuż budynków al. Racławickie 27, 29, 31, remont nawierzchni placu na działce nr 14/11 przy ul. Zuchów, budowa siłowni przy Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. Popiełuszki 7, remont cieknącego dachu w Przedszkolu nr 74, (ul. Snopkowska 3/5) w Lublinie, który pokryty jest 30-letnią blachą falistą, remont kuchni i zaplecza kuchennego oraz doposażenie w sprzęt AGD (piec indukcyjny) w tym przedszkolu, wykonanie termoizolacji budynku, doposażenie sal zajęciowych w pomoce i zabawki edukacyjne w Przedszkolu Nr 74 (ul. Snopkowska 3/5), remont nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 5, naprawa i wymiana sieci kanalizacyjnej w tej placówce, wymiana w Przedszkolu nr 5 szafek hydrantowych i ewentualne zwiększenie ilości hydrantów plus remont kuchni z zapleczem oraz remont łazienek (wymiana mieszaczy oraz zwiększenie ilości kabin), wymiana wyeksploatowanych kamer w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica.

Wrotków:

budowa szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi – boiskiem wielofunkcyjnym (w okolicach osiedla Słoneczny Dom) (zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), budowa drogi wraz z infrastrukturą – starej części ul. Nałkowskich wraz z łącznikami dróg starej i nowej części, budowa pętli autobusowej w okolicach ulicy Żeglarskiej, przebudowa ulicy Samsonowicza wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i przedłużenie jej do ulicy Wapowskiego; przebudowa ulicy Romera wraz z chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej wraz z równoległymi miejscami parkingowymi po stronie wschodniej, przebudowa skrzyżowania ulic Diamentowa-Wrotkowska z elementami dróg bezkolizyjnych, wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy SP nr 30, dalsza przebudowa ul. Diamentowej w stronę ul. Zemborzyckiej wraz z remontem przylegających chodników i budowa ścieżki rowerowej, budowa domu kultury na terenie dzielnicy Wrotków, budowa (przedłużenie) ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Diamentowej i Olszewskiego, budowa obiektów rekreacyjno-sportowych położonych na działce nr 95/6, arkusz 7, obręb 43, przebudowa ulicy Nałkowskich wraz z wykonaniem po obu jej stronach chodnika i ścieżki rowerowej od pętli autobusowej na ulicy Romera do ulicy Żeglarskiej, przebudowa ulicy Energetyków, przebudowa ul. Wolińskiego (remont nawierzchni, budowa chodnika i miejsc parkingowych), przebudowa kładek na rzece Bystrzycy w rejonie dzielnicy Wrotków oraz budowa kładki na rzece Bystrzycy na przedłużeniu działki nr 24, arkusz 29, obręb 43, budowa chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 24, arkusz 29, obręb 43, remont ulicy Medalionów, remont mostu na ul. Żeglarskiej, zakup i montaż latarni na odcinku ulicy Nałkowskich od pętli autobusowej przy ul. Romera do ul. Wapowskiego, doposażenie siłowni pod chmurką na osiedlu Medalionów.

 

Za Cukrownią:

w związku z kontynuacją budowy Lubelskiego Lipca 80 przygotowanie odrębnej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania odwodnień i kanalizacji sanitarnej rejonu ul. Dzierżawnej oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Ciepłej, wymiana nawierzchni asfaltowej w całości ul. Przeskok; remont, czyli całkowita wymiana nawierzchni ul. Spółdzielczej oraz ul. Betonowej z kamienia na bitumiczną z wymianą krawężników oraz przebudową ciągów pieszych, wymiana chodników na ul. 1-go Maja od Dworca PKP do Placu Bychawskiego, termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją boiska Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Piłsudskiego, bieżące utrzymanie skweru przy ul. Betonowej oraz Parku Ludowego, bieżące remonty nawierzchni ulic oraz ścieżek rowerowych w dzielnicy, wykonanie oświetlenia na działce 79/13 (przedłużenie ulicy Przeskok do rzeki), budowa miejsc parkingowych na ul. Nadłącznej, budowa chodnika wzdłuż jazu przy rzece Bystrzycy od ul. Dzierżawnej do Stadionu.

Zemborzyce:

kontynuacja remontu ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta, oświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta, oświetlenie ulicy Pasiecznej, oświetlenie ulicy Grzybowej w strefie zabudowy, wykonanie brakującego rowu odwadniającego między torami kolejowymi a ulicą Krężnicką, kontynuacja oświetlenia ulicy Stary Gaj, położenie warstwy bitumicznej na ulicy Pasiecznej od ulicy Krężnickiej do ulicy Sarniej, oświetlenie ulicy Ziołowej, oświetlenie ulicy Letniskowej, bieżące remonty ulic w dzielnicy Zemborzyce. EK