Spis najpilniejszych potrzeb

Poszczególne dzielnice złożyły już swoje wnioski do przyszłorocznego budżetu Lublina. Prezentujemy potrzeby zgłoszone przez rady kolejnych dzielnic.


Głusk: remont nawierzchni ulicy Handlowej i Miętowej (w miejsce nawierzchni z trylinki betonowej położenie dywanika asfaltowego), położenie dywanika asfaltowego na ulicy Parafialnej do granicy cmentarza grzebalnego z utwardzeniem poboczy, wykup części działek przylegających do ulicy Przepiórczej w celu umożliwienia utwardzenia nawierzchni tej ulicy, położenie dywanika asfaltowego na ulicy Dominowskiej, budowa oświetlenia ulicy Zdrowej, remont chodnika przy ul. Strojnowskiego, kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wygodnej do granic miasta, przyśpieszenie prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej dzielnicy Głusk, budowa chodnika od ulicy Głuskiej do ulicy Dominowskiej, położenie dywanika asfaltowego na ulicy Grabowskiego, wybudowanie wjazdu do zaplanowanej drogi gminnej VIG 5KDD-G-bocznej ulicy Głuskiej, naniesienie oznakowania poziomego na 5 przejść dla pieszych na ulicy Wygodnej i Głuskiej w pobliżu SP nr 47 oraz Przedszkola nr 83, zapewniających zwiększoną widoczność, zabezpieczenie lokalu dla rady dzielnicy Głusk do jej wyłącznej dyspozycji w celu realizacji zadań statutowych, zarezerwowanie środków finansowych na utrzymanie zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Felin, koszenie traw i sprzątanie terenów będących własnością Gminy Lublin na terenie całej dzielnicy, odśnieżanie jezdni i chodników w okresie zimowym; opróżnianie koszy ze śmieci; bieżące oczyszczanie terenów i utrzymanie ogólnej czystości w okresie zimowym i letnim.

Hajdów-Zadębie: przebudowa ciągu ulic Dziubińskiej i Dojazdowej, wykonanie brakującego oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 do nr 92 (odcinek ok. 600 m po obydwu stronach ul. Kasprowicza), wykonanie projektu i oświetlenia ul. Bławatkowej, wykonanie projektu i oświetlenia ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do ul. Mełgiewskiej 104.

Kalinowszczyzna: rewitalizacja terenów znajdujących się wzdłuż ulic Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Sienna, Niska oraz Tatarska (przy zachowaniu zabytkowego charakteru i wyglądu tych ulic) połączona z jednoczesnym wykorzystaniem walorów turystycznych pobliskiego cmentarza żydowskiego (tzw. kirkutu) wraz z rewitalizacją mostu na Bystrzycy, rewitalizacja Słomianego Rynku, wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Białkowska Góra, Sienna i Niska, doświetlenie przedszkolnego placu zabaw oraz remont altany śmietnikowej i ogrodzenia przy Przedszkolu nr 13, wykonanie nowej elewacji Przedszkola Nr 50, zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie boiska MKS Kalina w wąwozie między Os. 30-lecia RSM Motor i Os. PSM Kolejarz, regularna konserwacja (wyrównywanie murawy, zasiewanie ubytków trawy) boisk sportowych na terenie całej dzielnicy, remont płyty wraz z budową odwodnienia na boisku sportowym przy ul. Daszyńskiego (osiedle 40-lecia RSM „Motor”), budowa ogólnodostępnej siłowni przy budynku mieszkalnym Niepodległości 7A (obok boiska piłkarskiego), wsparcie domów kultury oraz klubów osiedlowych i sportowych: „Odeon” przy ul. Okrzei 4, „Salos” przy parafii oo. Salezjanów, Domu Kultury RSM Motor przy ul. Tumidajskiego 2, MKS Kalina przy ul. Kleeberga 12A oraz UKS „Olimpijczyk”, UKS „23 Lublin” i UKS „Dwójka”; budowa podestu do występów zespołów i grup artystycznych przy budynku szatni na terenie boiska MKS „Kalina”, budowa nowego domu kultury dla dzielnicy Kalinowszczyzna, budowa nowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Lwowskiej 13 oraz al. Andersa (przy pawilonach na ul. Kleeberga 12A), budowa nowej kładki przejściowej w miejsce starego mostu przy ul. Azaliowej, rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Walecznych (obok małego kirkutu), remont zatok postojowych przy ul. Niepodległości na odcinku od budynku Niepodległości 2 do Niepodległości 8 przy końcowym przystanku autobusowym linii nr 6, modernizacja parkingu przy budynku Koryznowej 2C,modernizacja parkingu przy budynku Lwowska 10, przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej nr 2101 (Krzemieniecka 01) z ul. Lwowskiej 13 w stronę budynku szkoły przy Lwowskiej 11, zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 47, kompleksowy remont ul. Kalinowszczyzna na całej długości, remont nawierzchni ul. Krzemienieckiej (na odcinku od II Komisariatu Policji do końca ul. Wołyńskiej) wraz z budową nowych miejsc parkingowych, remont nawierzchni ul. Kustronia wraz z przyległymi chodnikami, remont nawierzchni ul. Rückemanna, remont ul. Okrzei na całej długości, remont ul. Daszyńskiego od budynku Daszyńskiego 15 do Daszyńskiego 11, remont nawierzchni ul. Zawilcowej (na odcinku od al. Andersa do ul. Krokusowej) wraz z budową nowego chodnika dla pieszych, przebudowa skrętu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości (złagodzenie łuku jezdni na potrzeby pojazdów komunikacji miejskiej, usunięcie/przesunięcie słupa oświetleniowego), remont nawierzchni na al. Andersa na odcinku od ronda gen. Berbeckiego do ul. Kalinowszczyzna (w szczególności wyrównanie asfaltu na odcinku od w/w ronda do kładki dla pieszych na al. Andersa ze względu na uciążliwy dla mieszkańców pobliskich bloków hałas wywoływany przez przejeżdżające pojazdy), regularne oczyszczanie studzienek opadowych na terenie całej dzielnicy, montaż koszy na śmiecie i na psie odchody oraz ich regularne opróżnianie na terenach miejskich w całej dzielnicy (w pasie drogowym i poza nim), remont ul. Wołyńskiej wraz z chodnikami, remont placów między budynkami Lwowska 38-36-32-30, budowa chodnika od budynku Lwowska 20 do II Komisariatu Policji (wzdłuż ul. Krzemienieckiej na odcinku około 30 m), remont chodnika (przekładka na kostkę brukową) na odcinku od schodów terenowych przy budynku Kalinowszczyzna 48 do budynku Kalinowszczyzna 50 oraz za przychodnią zdrowia w stronę pobliskiej apteki i wąwozu, remont chodników przy ul. Towarowej i Tatarskiej, remont chodnika (wraz z budową ścieżki rowerowej) przy pl. Singera, remont schodów przy budynku Koryznowej 2B (tzw. „Pekin”) wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, remont schodów prowadzących do ul. Krzemienieckiej przy budynkach Lwowska 12-20 i w kierunku Lwowskiej 6, montaż nowych ławek na terenach miejskich całej dzielnicy w szczególności wzdłuż al. Andersa wraz z ustawieniem nowych koszy w śmieci, ukwiecenie terenów miejskich w całej dzielnicy (nowe rabaty kwiatowe), doposażenie placu zabaw (wraz z budową schodów) przy Koryznowej 2C, remont i konserwacja placów zabaw na terenach Z.O.N. „Admina”, remont muru oporowego przy ul. Kuronia (na wysokości budynków Lwowska 32-38), remont muru oporowego między al. Andersa i ul. Kleeberga (naprzeciwko garaży, przy przystanku autobusowym oraz na wysokości administracji Osiedla 30-lecia RSM Motor), doświetlenie ul. Krokusowej (na odcinku od al. Andersa do garaży przy ul. Niepodległości 1F), instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących latarniach przy ul. Krzemienieckiej oraz ul. Okrzei, doświetlenie ulic: Floriańska, Białkowska Góra oraz Sienna, doświetlenie terenu między budynkami Koryznowej 2B i Koryznowej 2C, systematyczne przeglądanie i prześwietlanie koron drzew na terenie całej dzielnicy, sukcesywne wycinanie topoli i innych starych drzew na terenie całej dzielnicy, w szczególności wycięcie wszystkich topoli rosnących w pasie jezdni przy ul. Lwowskiej 13 (do budynku Okrzei 2), zagrażających bezpieczeństwu ludzi jak i substancji budynków, zwiększanie częstotliwości koszenia terenów miejskich w całej dzielnicy, usuwanie liści zalegających w ciągach pieszych na terenie całej dzielnicy, instalacja monitoringu dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Kalinowszczyzna 46 (NZOZ), rozbudowa II Komisariatu Policji poprzez zagospodarowanie (przystosowanie do pracy) wewnętrznej części budynku oraz doposażenie komisariatu w sprzęt komputerowy, zwiększenie rezerwy celowej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze do łącznej kwoty 13 500 000 zł (na każdą dzielnicę po 500.000 zł).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here