Spisali się słabo

W ubiegłym tygodniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Włodawskie podstawówki zdecydowanie nie mają powodów do dumy. Ich średnia jest dużo niższa od średniej wojewódzkiej.

 

Na początku kwietnia tegoroczni absolwenci szkół podstawowych pisali sprawdzian szóstoklasisty. Jak podała OKE dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego dotyczącymi wyszukania w tekście informacji. Większą trudność sprawiły zadania wymagające interpretacji utworu poetyckiego. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadania z geometrii przestrzennej. Jeśli zaś chodzi i język obcy, najgorzej radzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych.
Uczniom z naszego województwa udało się zdobyć średnio 71 proc. z języka polskiego, 53 proc z matematyki i 69 proc. z języka angielskiego.
Dyrektorzy włodawskich podstawówek przyznają, że spodziewali się nieco lepszych wyników.
– Jeszcze nie zdążyliśmy szczegółowo przeanalizować wyników. Ze wstępnych informacji wiem, że jednej klasie sprawdzian poszedł słabiej W obydwu częściach egzaminu osiągnęliśmy 6 stanin. Nie jest bardzo źle, ale mogło być dużo lepiej – ocenia Wiesław Symoniuk, wicedyrektor SP nr 2 we Włodawie. Uczniowie tej placówki osiągnęli średnio 65 proc. punktów (j. pol. 78 proc., matematyka – 51 proc., j. angielski – 72 proc.). Ten wynik, choć niezbyt wysoki, jest najlepszym w całym powiecie.
Najsłabiej sprawdzian wypadł w SP w Dołhobrodach. Uczniowie szkoły osiągnęli zaledwie 37 proc. możliwych punktów. Najsłabiej poszła matematyka – średnia 27 proc.
A tak wypadły pozostałe włodawskie szkoły: SP nr 3 we Włodawie – 60 proc., SP w Hannie – 55 proc., SP w Holeszowie – 40 proc., SP w Hańsku – 55 proc., SP w Starym Brusie – 61 proc., SP w Woli Wereszczyńskiej – 44 proc., SP w Urszulinie – 55 proc., SP w Wytycznie – 63 proc., SP w Orchówku – 60 proc., SP w Różance – 64 proc., SP w Żukowie – 39 proc, SP w Woli Uhruskiej – 60 proc., SP w Kaplonosach – 45 proc., SP w Wyrykach – 50 proc. (kw)