Spółdzielcy idą na walne

Będą oceniać zarząd, dzielić pieniądze i określać kierunki dalszego rozwoju świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już od wtorku rusza walne zgromadzenie członków SM.
W blokach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej mieszka blisko połowa świdniczan, bo 18,8 tys. Co roku członkowie SM mają możliwość oceny pracy zarządu i zdecydowania, co w spółdzielni będzie się działo w kolejnych latach. Tegoroczne walne zgromadzenie odbędzie się już w tym tygodniu. Zebrania członków SM zostaną tradycyjnie podzielone na trzy części. Rozpoczną się od wtorku i potrwają do czwartku. Wszystkie spotkania zostały zaplanowane w siedzibie SDK (ul. Kruczkowskiego 6a) od 16.30.
Również co roku władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku namawiają członków do udziału w walnym zgromadzeniu, ale jak dotąd odzew był niewielki. W spotkaniach uczestniczy zaledwie kilka procent wszystkich uprawnionych osób. Dlaczego warto przyjść na walne zgromadzenie? Ponieważ to w zasadzie jedyna okazja do podsumowania pracy zarządu. Podczas zebrania spółdzielcy będą mieli okazję poznać wyniki pełnej lustracji za lata od 2013 do 2015. Zarząd zda również sprawozdanie ze swojej działalności za zeszły rok. Do członków spółdzielni będzie należało przegłosowanie sprawozdań z działalności również rady nadzorczej i finansowego. Kolejnym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu.
Co ważne, spółdzielcy będą również decydować na co wydać część pieniędzy. Chodzi o tzw. nadwyżkę bilansową. W tym roku jest to prawie 700 tys. zł. Przedstawiciele zarządu złożą swoją propozycję podziału pieniędzy. Wnioski w tej sprawie złożyli również mieszkańcy.
– Proponujemy tradycyjnie przeznaczenie tej kwoty na fundusz zasobowy, remontowy i fundusz mienia spółdzielczego – wymienia Marek Słotwiński, prezes SM w Świdniku.
Pieniądze trafią również do bloków, na których są ustawione anteny czy wiszą reklamy. – Zaproponowaliśmy również przeznaczenie 5 tys. zł na działalność Spółdzielczego Domu Kultury – mówi Marek Słotwiński.
Do SM wpłynął również wniosek od mieszkańców wieżowców. Chodzi o dofinansowanie z nadwyżki bilansowej wymiany instalacji przeciwpożarowej. Podobną prośbę spółdzielcy rozpatrywali również w minionym roku. Wówczas zgodzili się na przeznaczenie 60 tys. zł na instalację przeciwpożarową w dwóch wieżowcach.
W tym roku członkowie spółdzielni będą również głosować nad określeniem kierunków rozwoju spółdzielni na lata 2017-2021.
– Taki dokument aktualizujemy, co kilka lat – mówi Marek Słotwiński. – Za każdym razem przedstawiamy go do zatwierdzenia członkom spółdzielni, bo chcemy wiedzieć, czy akceptują te plany.
Co znajdzie się w dokumencie? Plany dalszych inwestycji i najważniejszych remontów, harmonogram kolejnych działań zmierzających do wprowadzenia zdalnego odczytu wodomierzy w jak największej liczbie spółdzielczych bloków, a także plany rozszerzenia działalności SDK.
Spółdzielcy zajmą się również rozpatrzeniem projektów uchwał, które wpłynęły na walne zgromadzenie. Zdecydują też o losach członków, którzy mają długi wobec spółdzielni. (kal)