Spółdzielnia sadzi, a niektórym przeszkadza

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zainwestowała w poprawę estetyki na osiedlu Chmielna I, a także na ul. PCK. Nie wszystkim się to jednak podoba. – Wśród prezesów zapanował jakiś szał sadzenia drzewek i stawiania betonowych słupków – żali się jeden z lokatorów.


– Prosimy w intencji członków Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o interwencję w sprawie rozrzutności naszych pieniędzy przez prezesa Witolda Bazana, Króla Andrzeja oraz Stasieczka Henryka – rozpoczyna się list, który w ubiegłym tygodniu dotarł do naszej redakcji. – Opanował ich szał sadzenia leśnych drzew, montowania ławek oraz betonowych słupków przy ulicach osiedlowych. Na osiedlu Chmielna I, Głowackiego 4, Sobieskiego 10 utworzyli Małpi Gaj.

Zamontowali ok. 20 ławek, jedna kosztuje ok. 500 zł, plus mnóstwo drzew liściastych, tak samo przy PCK 10, Chmielna II. Jest to ogromny koszt i kto z tych ławek będzie korzystał? Drzewa to lipy, dęby, brzozy, klony, sosny, świerki. Posadzili tego setki wzdłuż parkingów i latem, gdy będą kwitły, spadź osadza się na samochodach, co niszczy lakier.

Po co sadzić liściaste? Gdy to urośnie, kto będzie grabił liście? Ponadto na każdym osiedlu wkopano dziesiątki słupków metalowych nawet przy wejściach na chodniki, co uniemożliwi wjazd służbom ratunkowym. Są to bardzo duże pieniądze wydane bezmyślnie – czytamy.

Anonim, podpisany „Członkowie KSM” sugeruje, że: „prezesowi Bazanowi coraz trudniej zarządzać tak dużą Spółdzielnią i zapewne czas pomyśleć o emeryturze”. O komentarz zwróciliśmy się oczywiście do najbardziej zainteresowanego.

– Prezesa Bazana, Króla i Stasieczka nie opanował żaden szał sadzenia leśnych drzew – odpisał nam prezes Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Wyjaśniam, jeśli chodzi o największe zadanie zrealizowane w latach 2018-2019 r. w zakresie zieleni, na osiedlu Chmielna I przy budynkach Głowackiego 4 i ul. Sobieskiego 10, na prośbę mieszkańców wyżej wymienionych budynków, przyjęto do planów Spółdzielni, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, rewitalizację terenu o powierzchni 1800 mkw. Założono nowe trawniki, wykonano chodniki z kostki brukowej kolorowej wraz z zatoczkami na ławki, posadzono w 2018 r. i 2019 r. drzewa liściaste, iglaste oraz krzewy – wylicza.

Bazan dodaje, że w ramach prac remontowych, za zgodą urzędu miasta Krasnystaw, usunięto stare szpalery żywopłotów na osiedlu Chmielna I i ul. PCK. Jednocześnie wycięto stare drzewa w ilościach orzeczonych w decyzjach urzędu. – W ramach tych wycinek zobowiązani byliśmy do nasadzeń 207 sztuk drzew i krzewów. Wiosną tego roku posadziliśmy 442 drzewa i krzewy na terenach zielonych pięciu osiedli o powierzchni około 109 tys. m kw., będących w zasobach KSM, na kwotę 2714 zł.

W większości drzewa pozyskiwaliśmy z nadleśnictw po korzystnych cenach. Wysadziliśmy 50 sztuk dębu, 30 sztuk jawora, 130 sztuk brzóz w odmianach żółtolistnych, opadających, omszonych, sosnę czarną 30 sztuk, świerku srebrnego 30 sztuk, irgi 16 sztuk, jałowca płożącego 46 sztuk, lipy drobnolistnej 50 sztuk – informuje Bazan.

Drzewa i krzewy sadzone były głównie przy ciągach komunikacyjnych, zarówno jezdnych jak i pieszych, oraz parkingach. W tym roku na zrewitalizowanym terenie przy ul. Głowackiego 4 zamontowano 12 ławek oraz wymieniono około 20 ławek przy wejściach do budynków na poszczególnych osiedlach „zgodnie z życzeniem mieszkańców”. – Koszt jednej ławki wynosi 350 zł netto. W ramach obecnie prowadzonych prac w zakresie wymiany nawierzchni chodnikowej na osiedlach, ławki stare i zniszczone sukcesywnie będą wymieniane na nowe. Drzewa są tak sadzone, aby nie utrudniały i niszczyły aut parkujących na parkingach.

Ponadto drzewa w Spółdzielni są co roku pielęgnowane poprzez przycięcia i formowanie. Informuję, że polikwidowane zostały dotychczasowe stare łańcuchy i barierki pogięte oraz zardzewiałe. Montowane są słupki na niektórych ciągach pieszych w sąsiedztwie z ciągami jezdnymi, tak aby nie parkować na chodnikach, na terenach zielonych narażonych na niszczenie przez notoryczne parkowanie pojazdów oraz w miejscach dostępnych dla służb komunalnych. We wjazdach dla służb ratunkowych stawia się słupki składane.

Szereg słupków stawianych jest na prośbę mieszkańców dbających o zieleń i jakość chodników – informuje Bazan. Prezes KSM zapewnia na koniec, że środki finansowe przeznaczane na opisane wyżej zadania wydawane są prawidłowo, pod kontrolą rady nadzorczej Spółdzielni. – Wszystko jest uzgadniane z mieszkańcami podejmowane w uchwałach walnego zgromadzenia członków i rady nadzorczej. Wykonane dotychczas w roku bieżącym powyższe prace cieszą się pozytywną opinią mieszkańców zamieszkałych w zasobach Spółdzielni i miasta – kończy. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here