Spółdzielnia szuka prezesów 

Najpóźniej w środę 25 kwietnia Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku ogłosi konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesa do spraw technicznych. Od kandydatów wymagane będzie m.in. wyższe wykształcenie, znajomość realiów funkcjonowania spółdzielni i przedstawienie pomysłów na jej rozwój.

W ubiegłą środę, 18 kwietnia, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku podjęła uchwałę o regulaminie, harmonogramie i wymaganiach dotyczących konkursu na stanowisko prezesa spółdzielni i jego zastępcy do spraw technicznych.

O tym, że taki konkurs będzie potrzebny, wiadomo było już w marcu, kiedy odwołano długoletniego prezesa Marka Słotwińskiego i wiceprezes Wiesławę Wypchło.

W ich miejsce powołano zarząd tymczasowy, w skład którego weszli członkowie rady nadzorczej. Funkcję prezesa powierzono Janowi Pyszniakowi (sekretarzowi RN), a jego zastępcą do spraw techniczno-eksploatacyjnych został Marian Gołębiowski (przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi).

– Zgodnie z uchwałą podjętą w środę, 18 kwietnia mamy tydzień na ogłoszenie konkursu na oba stanowiska. Od momentu ogłoszenia kandydaci będą mieli dwa tygodnie na składanie dokumentów – mówi Konrad Sawicki, przewodniczący RN.

Od kandydatów wymagane będzie m.in. wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, zarządzanie lub techniczne), minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych i dobra znajomość realiów funkcjonowania spółdzielni. Kandydaci będą proszeni również o przygotowanie programu zarządzania i rozwoju spółdzielni.

– Najpierw dokonamy formalnej oceny ofert, a następnie zaprosimy poszczególnych kandydatów na rozmowy, by omówić to, co zostało przedstawione w dokumentach i dowiedzieć się, jak widzą funkcjonowanie spółdzielni. Zakładamy, że do końca maja konkurs zostanie rozstrzygnięty – dodaje przewodniczący Sawicki

Regulamin i wszelkie dokumenty dotyczące konkursów na prezesa i wiceprezesa SM w Świdniku będzie można znaleźć w siedzibie spółdzielni oraz na jej stronie internetowej. (w)