Spór zbiorowy na Staszica

Pielęgniarki i położne z SPSK nr 1 w Lublinie weszły w spór zbiorowy z dyrekcją. Siostry domagają się poprawy warunków pracy i płacy.


Konflikt między pielęgniarkami a kierownictwem kliniki przy ul. Staszica trwa od kilku miesięcy. Najpierw siostry domagały się odwołania Naczelnej Pielęgniarki placówki, Magdaleny Wójcik, zarzucając jej mobbing i złą organizację pracy podległej jej części załogi. Ta nawet zdecydowała się podać do dymisji, ale dyrektor SPSK nr 1, dr Adam Borowicz, dymisji nie przyjął. Rozczarowany takim obrotem sprawy personel zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy, która wszczęła kontrolę. Teraz pielęgniarki upominają się o lepsze płace i ich dostosowanie do posiadanych kwalifikacji oraz poprawę warunków pracy – przede wszystkim zwiększenie obsady na dyżurach, która teraz bywa jednoosobowa oraz przywrócenia stanowiska salowych, sanitariuszy i noszowych przypisanych do poszczególnych klinik. Działający w klinice Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wszedł z dyrekcją w spór zbiorowy. Szefostwo kliniki sprawy nie chce komentować, twierdząc, że czeka na wyniki prowadzonej przez PIP kontroli. (R)