Sport bez uzależnień

Urzędnicy podzielili pieniądze z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych. Rozdysponowano 270 000 zł.

W tym roku nieco później niż w dotychczasowych latach nastąpił podział pieniędzy z tzw. funduszu alkoholowego na sportowe zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem profilaktyki. Ze względu na zmianę przepisów kluby i stowarzyszenia z terenu miasta musiały dokonać korekt w swoich statutach i wpisać do nich, że jednym z celów działalności jest „promocja zdrowia”. To wiązało się ze zwołaniem niemal w każdym klubie walnego zebrania członków.
W budżecie Chełma na 2018 rok w funduszu alkoholowym znalazło się 270 tys. zł.

Pieniądze po podziale trafią do 17 stowarzyszeń i klubów. Najwyższe dofinansowanie dostał Chełmski Klub Sportowy Chełmianka – 43 000 zł. Kwota 37 000 zł powędruje na konto Chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 34 000 zł otrzyma Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, a 32 000 zł – Cement Gryf Chełm. Na organizację zajęć sportowych w różnych dyscyplinach przez Miejski Szkolny Związek Sportowy przeznaczono 31 000 zł.

UKS Tempo na akcję „ruch to zdrowie” dostanie 24 000 zł, natomiast MKS Agros na działanie „Kolorowy świat bez uzależnień – Sport Twoim przyjacielem” – 23 000 zł.
Pozostałe kluby i stowarzyszenia otrzymają: MKS Dragon – 7 000 zł, MKS Judo – 6 000 zł, Chełmski Klub Karate Kyokushin – 5 000 zł, MUKS Lider – 5 000 zł, Klub Kyokushin – Kan Karate Do – 5 000 zł, Klub Karate Kyokushin Kanku – 4 000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” – 4 000 zł, Centrum Ratownictwa Specjalistycznego – 4 000 zł, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8” – 3 000 zł, MKS Sambo – 3 000 zł. (s)