Sportowa Piątka

26 listopada uczniowie klas I-III SP nr 5 w Krasnymstawie uczestniczyli w zawodach sportowych pod hasłem „Razem gramy- wygrywamy”.

Głównym celem imprezy było: ukazanie sportu, jako doskonałej zabawy poprzez ruch, wdrażanie do zdrowej, sportowej rywalizacji, wykazanie się umiejętnościami sportowymi oraz wspólne i miłe spędzanie czasu. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali zwycięzcami i otrzymali nagrody. Imprezę przygotowały i przeprowadziły: Jolanta Kuc, Małgorzata Kaniuka-Paradowska, Marzena Krzysztofiak, Ewa Matysiak i Bożena Mąka. (k)