Sposób na dekomunizację

W przyszłym roku ulica 22 Lipca w Białopolu powinna już nosić inną nazwę. Obowiązek zmiany nałożyła na samorząd ustawa dekomunizacyjna. Bardzo możliwe, że nazwa jednak pozostanie. W Białopolu wymyślili, że będzie upamiętniać nie datę ogłoszenia manifestu PKWN, a konstytucję Księstwa Warszawskiego.

Wiosną br. sejm przyjął ustawę dekomunizacyjną. Przewiduje ona m.in., że nazwy ulic i placów, nadawane przez samorządy, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń i dat symbolizujących komunizm. Jednak w kilku chełmskich gminach wciąż takie nazwy funkcjonują. Tak jest m.in. w Białopolu, gdzie jest ulica 22 Lipca, kojarzona z datą ogłoszenia manifestu PKWN. W latach 90. ub.w. rada gminy przeprowadziła częściową dekomunizację nazw ulic. Ulicę Bieruta zamieniono na Łąkową, a plac 40-lecia ORMO na plac Wolności. Ulica 22 Lipca pozostała. Kilka lat temu urząd gminy podjął próbę zmiany jej nazwy. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Na 19 pełnoletnich mieszkańców ulicy, 15 wzięło udział w ankiecie i wszyscy opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej nazwy. Nowa ustawa narzuca konieczność zmiany i w gminie pojawiły się głosy, aby 22 Lipca pozostawić. Tyle że ma ona upamiętniać nadanie konstytucji Księstwa Warszawskiego, co miało miejsce w 1807 roku. Konstytucja głosiła zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa, likwidowała sądy stanowe, wprowadzała wolność osobistą dla chłopów, jednak nie gwarantowała im praw politycznych.
– Uważam, że to bardzo dobra propozycja – mówi wójt Białopola Henryk Maruszewski. – My nic nie musielibyśmy zmieniać, a mieszkańcy wymieniać dokumentów. Ale jeśli będzie potrzeba, oczywiście przygotujemy odpowiednią uchwałę.
W Rejowcu jednej z ulic patronuje radziecki kosmonauta i bohater Związku Radzieckiego Jurij Gagarin. Wójt gminy Rejowiec Tadeusz Górski zapewnia, że w przyszłym roku nazwa ulicy zostanie zmieniona. Gagarina zastąpi najprawdopodobniej ktoś związany z historią Rejowca.
– Mamy kilka propozycji i jesienią zechcemy zaprezentować je mieszkańcom. Przy okazji nadamy też nazwy kilku „bezimiennym” placom – dodaje wójt.
Ulicę 22 Lipca można znaleźć też w Pawłowie.
– Już kiedyś rada gminy podjęła inicjatywę jej zmiany, ale nie było zgody ze strony mieszkańców – mówi Zdzisław Krupa, wójt gminy Rejowiec Fabryczny. – Teraz musimy ją zmienić. Kto wie, być może skorzystamy ze sposobu mieszkańców Białopola. Na pewno będziemy konsultować to z mieszkańcami. (kw)