Spotkajmy się przy rzece

Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące uporządkowania doliny rzeki Czerniejówki, prawego dopływu Bystrzycy.


– Chcemy poznać opinie mieszkańców dotyczącą przyszłości doliny rzeki Czerniejówki, przyszłego przeznaczenia tych terenów i ich uporządkowania. Przekażemy je projektantom, żeby uwzględnili społeczne sugestie w zapisach planistycznych. Zachęcamy do aktywnego włączania się w te działania  – mówi  Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Obszar do uporządkowania rozciąga się od dawnych Zakładów Drożdżowych przy ulicy Kunickiego (od północy) do ulicy Głuskiej (na południe). Koryto rzeki leży w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych. Wzdłuż Czerniejówki jest sporo zieleni, są i ogrody działkowe, ale też w znacznym stopniu zdegradowana infrastruktura i zabudowa poprzemysłowa dwóch dzielnic, Dziesiątej i Kośminka.

Najpierw jednak Bystrzyca

Nie zapowiada się, by do rewaloryzacji doliny Czerniejówki doszło już w najbliższych latach. Priorytetową inwestycją w dolinach rzecznych jest bowiem gigantyczny, bo opiewający na ok. 450 milionów złotych, zespół projektów dotyczących rewitalizacji doliny Bystrzycy. Mowa o takich zadaniach, jak oczyszczenie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie kąpieliska Marina, zrewitalizowanie parków (Ludowy, Nadrzeczna czy Zawilcowa – budowa tego ostatniego ruszy w tym roku). Całość jest rozłożona w czasie aż do 2027 roku. Jak wspominał w styczniu Zdzisław Strycharz, doradca prezydenta Lublina ds. zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy, kwestie uporządkowania dolin Czerniejówki i Czechówki to kwestia co najmniej kolejnej unijnej perspektywy finansowej, a niewykluczone, że funduszy szwajcarskich lub norweskich. Obecna perspektywa trwa do 2020 roku.

Spotkania i wizja w terenie

W ramach konsultacji odbędzie się 5 spotkań, w tym jedna wizja w terenie, zaplanowana na maj. Przeprowadzą ją miejscy architekci krajobrazu i planiści. Ich praca stworzy podwaliny pod przyszłą rewitalizację. – Opracowane zostaną m.in. wizualizacje przestrzenne, makieta urbanistyczna terenu oraz broszura edukacyjna informująca, jak czytać ustalenia planów miejscowych – dodaje Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza.
Miasto czeka również na uwagi w formie elektronicznej. Należy je przesyłać na elektroniczny adres czerniejowka@lublin.eu. Rozpatrzy je Biuro Partycypacji Społecznej.
Konsultacje zrealizowane zostaną dzięki uzyskaniu przez miasto grantu z programu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 kwietnia o godz. 17 w Gimnazjum nr 1 przy Kunickiego 116. BACH