Sprawiedliwie dzielmy publiczne pieniądze

Pod takim apelem do premiera i wojewody lubelskiego podpisało się kilkudziesięciu samorządowców z województwa lubelskiego, prosząc o wypracowanie przejrzystych kryteriów dzielenia publicznych pieniędzy między samorządy i przypominając, że w dwóch ostatnich rozdaniach dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, trafiły one do gmin i powiatów związanych z PiS, a blisko sto gmin zostało całkowicie pominiętych.

Sygnatariusze apelu na wstępie pochwalili rząd za utworzenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego w pierwszym rozdaniu w lecie ubiegłego roku wsparte zostały wszystkie samorządy, co umożliwiło im kontynuowanie inwestycji zagrożonych w skutek uszczuplenia budżetów przez pandemię koronawirusa. W dalszej części wyrazili jednak swoje zastrzeżenia do podziału środków w II i III edycji RFIL.

– Pandemia wirusa Covid-19 dotknęła mieszkańców wszystkich polskich gmin i z tym większym zdziwieniem odebraliśmy rozstrzygnięcia II i III edycji RFIL. W województwie lubelskim 97 gmin nie dostało środków w tych edycjach, a kolejnych kilkanaście dostało środki w niewielkim wymiarze. Obie edycje konkursowe nie miały jasnych kryteriów oceny projektów.

A to nie polityka, nie osobiste przekonania, a transparentny mechanizm powinien być gwarancją uczciwego podziału funduszy krajowych i unijnych dla poszczególnych samorządów. Rezultat przeprowadzonych konkursów zamiast nierówności niwelować, tylko je pogłębił poprzez wsparcie tylko wybranych samorządów – czytamy w piśmie. – Jako samorządowcy z województwa lubelskiego zwracamy się do Pana Premiera i Pana Wojewody Lubelskiego z prośbą o znalezienie przez rząd sposobu na wsparcie finansowe tych polskich gmin, które nie otrzymały żadnych albo prawie żadnych środków w ramach II i III edycji RFiL.

Apelujemy równocześnie, by kolejne edycje były wsparciem dla wszystkich polskich samorządów, wszakże pandemia wirusa COVID-19 dotyczy nas wszystkich. Apelujemy o zatwierdzenie takiego algorytmu podziału środków publicznych w ramach kolejnych naborów RFIL by uwzględnić równość w dostępie do publicznych środków dla wszystkich polskich samorządów. Mógłby być to algorytm podobny do tego z I edycji lub oparty na wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca – wskazują autorzy apelu, pod którym podpisało się kilkudziesięciu włodarzy miast, powiatów i gmin.

Jak twierdzi Krzysztof Hetman, europoseł i szef lubelskich ludowców, z którego inicjatywy doszło w ubiegły poniedziałek do spotkania samorządowców na temat podziału publicznych środków m.in. z RFIL, wystosowany przez nich apel nie jest inicjatywą polityczną. – Pod apelem podpisali się samorządowcy z różnych partii i osoby bezpartyjne. Zależy nam tylko i wyłącznie na uczciwym i transparentnym podziale środków publicznych w przyszłości – podkreśla Hetman. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here