Sprzątanie nadbużanki dwa razy do roku

Wykoszenia poboczy oraz oczyszczenia z piasku nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w Orchówku domagali się 30 sierpnia, podczas sesji Rady Gminy Włodawa, orchowieccy radni. Odpowiedź w tej sprawie, od Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włodawie, przedstawił na sesji 28 września wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki.
RDW we Włodawie pisze m.in.: „…koszenie i sprzątanie pasów drogowych odbywa się dwukrotnie w ciągu roku ze względu na ograniczone środki finansowe. Siłami własnymi wykonujemy tylko prace porządkowe w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Informację z prowadzenia prac utrzymaniowych zawarliśmy w piśmie z dnia 2016.04.25. W chwili obecnej nawierzchnia na ul. Nadbużańskiej nie wymaga wykonania prac porządkowych”. (a)