Stadion rośnie

Budowana lekkoatletycznego stadionu Klubu Sportowego Start przebiega zgodnie z planem. Przedstawiciele ratusza wizytowali w ubiegłym tygodniu teren inwestycji, wspólnie z Henrykiem Olszewskim, prezesem Polskiego Związku Atletyki, jego zastępcą Zdzisławem Polakowskim i Leszkiem Duneckim, prezesem lubelskiego oddziału związku.
– Liczymy na daleko idącą współpracę ze związkiem lekkoatletycznym przy eksploatacji obiektu. Planujemy tu organizację zawodów ogólnopolskich i mityngów – mówił prezydent Krzysztof Żuk. Przypomniał też, że inwestycja jest częścią projektu rewitalizacji doliny Bystrzycy, a sam obiekt będzie dostępny nie tylko dla sportowców. – Lekkoatletyka to pożądana dyscyplina sportu w rozwoju młodych ludzi, nie wymagająca dużych nakładów. Stadion będzie otwarty dla mieszkańców – podkreślał prezydent Lublina.
– Obiekt wygląda imponująca. Wierzymy, że przyczyni się do powrotu do Lublina poziomu lekkiej atletyki sprzed 30 lat. Oby zaangażowanych było więcej klubów niż AZS z UMCS – mówił prezes Henryk Olszewski.
Szczegóły budowlane przedstawiła Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów. – Stan zaawansowania prac oceniamy dziś na 30 procent. Gotowy jest budynek magazynowy, rozpoczynamy prace wykończeniowe i instalacyjne. Kończymy prace związane z budową zaplecza i trybuny na 1380 miejsc, którą wykonaliśmy w 85 procentach. Stadion będzie miał 8-torową bieżnią, budynek sędziowski, a bliżej rzeki rzutnie. Zabezpieczamy stadion przed napływem wody poprzez wykonanie zbiorników retencyjnych poniżej lustra Bystrzycy. Stadion ma zostać oddany do 31 sierpnia tego roku – mówi dyrektor Szczepańska.
Najbliższe plany inwestycyjne zakładają zakup wyposażenia sportowego i ustawienie zadaszenia na stalowej konstrukcji. Budowa w 30 procentach finansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Będzie kosztowała 37 mln zł. Prowadzi ją konsorcjum firm Budimex i Tamex.BCH