Stan spółek i zarobki prezesów

Na wniosek jednego z radnych miasto Chełm udostępniło informację w sprawie sytuacji finansowej komunalnych spółek za pierwszy kwartał 2022 r. My zaś ustaliliśmy, ile zarabiają zarządzający nimi prezesi.

W połowie lipca radny miasta Chełm Kamil Błaszczuk złożył interpelację w sprawie ujawnienia przez miasto informacji o sytuacji finansowej miejskich spółek za pierwszy kwartał tego roku. Okazuje się, że większość z nich była w tym czasie w dobrej kondycji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej osiągnęło 23,2 mln zł przychodu, a wydało 20,5 mln zł. Jest zatem „na plusie” 1,5 mln zł (kwota netto). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej miało przychód rzędu 13,7 mln zł, wydatki – 11,3 mln zł, zysk – 1,3 mln zł. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych: przychody – 1,4 mln zł, wydatki – 1,2 mln zł, wynik – 78 tys. zł, Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: przychody – 684 tys. zł, wydatki – 648 tys. zł, wynik – 39 tys. zł. Na niewielkim plusie (18 tys. zł) po pierwszym kwartale 2022 r. jest też spółka Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Bilans ujemny mają dwie spółki – Chełmskie Linie Autobusowe i likwidowane właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Strata CLA wynosi 67 tys. zł, a MPRD 699 tys. zł.

Wynik finansowy miejskich spółek zestawiamy z zarobkami zarządzających nimi prezesów (kwoty brutto za miesiąc pracy): prezes MPGK Jakub Oleszczuk – 17 615 zł, prezes PUM Katarzyna Hapońska-Gajewska – 13 211 zł, prezes CLA Mariusz Chudoba – 13 211 zł, prezes ChTBS Bogdan Drygasiewicz – 10 569 zł, prezes CHPWiT Artur Juszczak – 13 211 zł, prezes MPEC Sławomir Zawiślak – 13 211 zł, prezes MPRD Sławomir Zawiślak – 11 009 zł. A. Juszczak jest też prezesem nowej spółki Chełmski Klub Sportowy, gdzie zarabia 4403 zł. (kg)