Stanie pomnik ofiar komunizmu

Radni jednogłośnie poparli propozycję budowy w Lublinie pomnika ofiar komunizmu.
Uchwała intencyjna otwiera dalszą procedurę postępowania. Zadowolenia z rozstrzygnięcia nie kryje inicjator budowy pomnika, Bronisław Wardawy. – Zbrodnie nazistów doczekały się licznych muzeów, miejsc upamiętnienia, tymczasem liczba ofiar komunizmu z lat 1917-1989 jest bliska bilansowi drugiej wojny światowej. CH