Starosta docenił

21 listopada jest obchodzony w Polsce jako Dzień Pracownika Socjalnego. W powiecie świdnickim był on okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników i podziękowań za codzienną pracę, która nie należy do najłatwiejszych.


– Pracownik socjalny to nie tylko określenie profesji, którą państwo wykonujecie. Za tymi słowami kryje się serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale też wielka odpowiedzialność za los drugiego człowieka. Wasza służba na rzecz osób potrzebujących pomocy budzi szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa – mówił starosta Dariusz Kołodziejczyk podczas uroczystość, która odbyła się w hotelu „Lechówka”.
Życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym oraz pracownikom organizacji pozarządowych złożył również członek zarządu powiaty świdnickiego Leszek Czechowski. Z kolei Iwona Maluga, dyrektor PCPR w Świdniku, mówiła o blaskach i cieniach pracy socjalnej.
– To wielka odpowiedzialność i ciężka praca. Musimy zmierzyć się z problemami innych osób i to nie jest zajęcie od 7.30 do 15.30. Często „zabieramy” pracę do domu, gdzie myślimy, jak pomóc. A możemy pomóc każdemu, ale ten ktoś musi chcieć tę pomoc przyjąć i z nami współpracować. Nie przeżyjemy życia za naszych podopiecznych; nie podejmiemy za nikogo decyzji. Możemy tylko wskazać drogę i to robimy jak tylko najlepiej umiemy – mówiła szefowa PCPR.
Spotkanie było okazją do wręczenia listów gratulacyjnych pracownikom instytucji pomocy z terenu powiatu. Specjalna nagrodę starosty – „Res Sacra Miser” (łac. ‘ubogi jest świętością’), przyznano Katarzynie Charytanowicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mełgwi. (w)