Starosta i przewodniczący powielają błędy

Urzędnicy wojewody lubelskiego prześwietlili oświadczenia majątkowe starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka i przewodniczącego rady powiatu Witolda Boruczenki. Znaleźli nieprawidłowości, mimo że obaj wypełniali oświadczenia nie pierwszy raz…

Starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad: powiatu, miasta i gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenia majątkowe składają do wojewody lubelskiego. Dopiero po sprawdzeniu przez urzędników kopie dokumentów trafiają do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wojewoda lubelski przeanalizował oświadczenia majątkowe starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka oraz przewodniczącego rady powiatu Witolda Boruczenki. Choć obaj składali je nie po raz pierwszy, to nie ustrzegli się błędów.

Starosta w swoim oświadczeniu majątkowym za 2020 rok, informując o uzyskanym wynagrodzeniu, podał kwotę brutto, a powinien wpisać jedynie dochód. Wojewoda wyjaśnił, by w przyszłości Andrzej Leńczuk odejmował od przychodu koszt jego uzyskania i wpisywał do oświadczenia różnicę, która stanowi dochód.

Więcej uchybień dopuścił się przewodniczący Boruczenko. Nie określił przynależności majątkowej dochodów do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Ponadto nieprawidłowo określił tytuł prawny do części gospodarstwa rolnego i budynku warsztatowego. Przewodniczący wpisał małżeńska wspólność majątkowa, a powinien użyć jednego z określeń: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie.

Wojewoda lubelski ponownie zwrócił się do starosty krasnostawskiego i przewodniczącego rady powiatu o dokładne zapoznanie się z jego uwagami, ponieważ zarówno Leńczuk jak i Boruczenko te same błędy popełnili w oświadczeniach majątkowych, złożonych w 2020 roku. – To były drobne uchybienia, które zostały naprawione – zaznacza starosta Leńczuk.

Błędy przy wypełnianiu oświadczeń popełnili także trzej powiatowi radni, którzy dokumenty dotyczące ich majątku składają do przewodniczącego. Tadeusz Chruściel wykazał dochód ze sprzedaży gruntów rolnych w niższej kwocie, aniżeli wynika to z aktu notarialnego. Bogusław Domański wpisał przychód i dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w innej wysokości, niż w zeznaniu podatkowym za 2020 rok. Leszek Janeczek wskazał inny adres zamieszkania, aniżeli w zeznaniu rocznym PIT-36 za ubiegły rok. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here