Starosta Szpak z absolutorium

Przy 15 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się” starosta krasnostawski Janusz Szpak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2015.

Do głosowania nad absolutorium dla starosty Szpaka doszło na środowej sesji rady powiatu. O wykonaniu budżetu w 2015 r. opowiedział wicestarosta Henryk Czerniej. Dochody powiatu zaplanowane w 2015 r. na 78 mln 468 tys. zł zrealizowano w 100,1 procenta. – Sprawozdanie będzie zamieszczone na naszej stronie internetowej, ale warto zwrócić uwagę, na fakt, że dochody powiatu zaplanowane w kwocie 78 mln 468 tys. zł zrealizowano w 100,1 procent. Analizując strukturę dochodów budżetu w 2015 r. w różnych ujęciach, należy stwierdzić, że około 11,4 procent dochodów, czyli o 0,8 procent więcej niż w roku poprzednim, związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. Czerniej podkreślił, że mimo niełatwych czasów powiat znalazł w ubiegłym roku pieniądze na remont wielu dróg, współfinansował też remont krasnostawskiej komendy policji.

Przed głosowaniem sporo uwag do wykonania budżetu zgłosił radny Andrzej Kmicic. – Trudno mieszkańcom Krasnegostawu uznać za sukces fakt, że w stolicy powiatu w 2015 r na inwestycje drogowe wydatkowano 115 tys. zł z planowanych 260 tys. zł przy wydatkach na inwestycje drogowe w powiecie w sumie na 10.5 mln zł – zauważył Kmicic. Radny przypomniał też motto powiatu brzmiące: ,,Zarząd Powiatu uważa że inwestowanie w młodego człowieka jest najlepszą inwestycją”. – To piękna deklaracja lecz ważne są nie tylko słowa ale czyny. Inwestowanie w oświatę stanowi priorytet większości gmin i powiatów. Tak również powinno być i w naszym powiecie. Proponuję wiec w większym zakresie dbać o bazę dydaktyczno-sportową oświaty, zabiegać o zwiększenie dochodów, np. poprzez jak największy nabór uczniów od klas pierwszych, czy koncentrować się redukcji wydatków – mówił były wicestarosta.
Kmicic zauważył, że trudno nazwać sukcesem wydanie 230 tys. zł na zakup pieca CO w I LO. – Młodzież przychodząca z gimnazjów miejskich, ale również z gminnych może odczuwać dyskomfort ubogiej bazy dydaktycznej i sportowej, jaką dysponują szkoły powiatowe. Kiedy byłem wicestarostą udało nam się wybudować salę przy II LO, przeprowadzić termomodernizację I LO i ZSP nr 1, wyremontować ZSP nr 2 oraz podnieść z ruin Kolegium Pojezuickie. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy boisk wielofunkcyjnych dla naszych szkół ze sztuczną trawą, która była moim priorytetem, wykonana w 2008 r., do dziś nie doczekała się realizacji. Może warto chociaż zasiać trawę i postawić bramki na terenie pomiędzy ZSP nr 2, a I LO który już od dawna powinien stanowić atrakcyjna bazę sportową naszych szkół – komentował Kmicic. A jak lepiej wykorzystywać środki przeznaczone na oświatę? Nie dopuścić np. do sytuacji, jaka miała miejsce w 2015 r., kiedy to wypłacono dodatki wyrównawcze nauczycielom w kwocie blisko 500 tys. zł. – Pozytywne wskaźniki budżetowe tj. dochody, wydatki, deficyt, nadwyżka operacyjna, nie mogą przesłonić istoty działalności samorządu powiatu, a wiec jak najlepszego zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie wykonywanych zadań publicznych. Budżet to nie tylko liczby i pieniądze, ale przede wszystkim ludzie, za których jesteśmy odpowiedzialni – zakończył swoje wystąpienie. Ostatecznie za absolutorium zagłosowało 15 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu (A. Kmicic, Mirosław Księżuk, Grzegorz Lipa i Marek Nieścior). (kg)

News will be here