Starostwo zamknięte dla interesantów

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 19 października do odwołania wykonywanie wszystkich zadań publicznych przez starostwo w Krasnymstawie jest realizowane z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez starostę Andrzeja Leńczuka wstęp do starostwa mają wyłącznie jego pracownicy, pracownicy podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz starostwa zlecone usługi oraz pracownicy podmiotów mających siedzibę w budynku starostwa.

Kontakt interesantów ze starostwem odbywa się za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poczty elektronicznej na adres: starostwo@krasnystaw-powiat.pl lub telefonicznie pod numerami 82 576 52 11 do 13 w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis, operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego, skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem głównym do budynku starostwa przy ul. Sobieskiego 3, poprzez pozostawienie w nim dokumentów.

– Zawieszona zostaje internetowa rezerwacja wizyt w wydziale komunikacji, transportu i dróg publicznych. Dopuszcza się osobisty odbiór przez interesantów dokumentów, których nadawcą jest starostwo po wcześniejszym wyznaczeniu daty i godziny odbioru w punkcie obsługi klienta na parterze przy wejściu głównym do budynku starostwa – mówi starosta. Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w starostwie zachowują swoją ważność i podlegają bezpośredniej obsłudze przez właściwe komórki organizacyjne.

W uzasadnionych sytuacjach, obsługa interesanta starostwa może odbywać się w sposób bezpośredni, przy uwzględnieniu obowiązujących restrykcji sanitarnych i prawnych oraz po uzgodnieniu z właściwym kierownikiem komórki organizacyjnej. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here