Start na studia

Lada dzień maturzyści otrzymają wyniki matur i zaczną wybierać studia. Jakie terminy obowiązują na najlepsze kierunki i jakimi nowościami uczelnie zachęcają do wstąpienia w ich progi?
Na każdej uczelni najpierw trzeba się zarejestrować przez internet, potem – gdzieniegdzie – przejść egzaminy wstępne, uiścić opłatę i dostarczyć dokumenty.
Najwcześniej rejestracja zakończy się na Politechnice Lubelskiej – trwa tylko do 3 lipca. Kandydaci muszą zajrzeć na stronę pollub.pl, założyć sobie konto i wybrać interesujące kierunki. Uczelnia oferuje ponad 20 kierunków na studiach I stopnia, w tym nowość: marketing i komunikacja rynkowa.
Uniwersytet Przyrodniczy przez internet będzie rekrutował do 5 lipca. Egzaminy praktyczne obowiązują na kierunku architektura krajobrazu oraz hipologia i jeździectwo (odbędą się one 7 lipca). Na tej uczelni można wybierać spośród ponad 30 kierunków. Wśród nich znajduje się nowość: chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: up.lublin.pl/kandydaci/.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do 8 lipca. Uczelnia oferuje około 50 kierunków studiów, w tym nowości dla maturzystów: informatykę i teologię w języku angielskim. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: kul.pl/kandydat. Opłatę rekrutacyjną uiszcza się po wpisaniu wyników z matur.
Najdłużej rejestracja trwa na UMCS – do 10 lipca. Kandydaci powinni założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.umcs.pl). Od 1 do 10 lipca będą odbywały się egzaminy wstępne na Wydziale Artystycznym oraz kierunku logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym. W ofercie edukacyjnej 80 kierunków znajdują się też nowości: architektura informacji, analityka gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, agrochemia.
Najdłużej rejestracja trwa na uczelniach prywatnych. Uczniowie mogą zapisywać się tam praktycznie do końca sierpnia, jednak terminy rekrutacji na niektóre kierunki mogą się zmienić, dlatego warto na bieżąco śledzić strony tych uczelni.MG

Na Uniwersytecie Medycznym już po…

Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja zakończyła się 17 czerwca. Można było wybierać spośród 15 kierunków studiów. – Wszystkich osób zarejestrowało się łącznie 11 347, natomiast część nie wniosła opłat rekrutacyjnych, zatem nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu – informuje Karolina Janczarek z Biura Rekrutacji UM. – Zatem liczba rejestracji ważnych, czyli wraz z wniesionymi opłatami, to 10 110.
Najpopularniejsze kierunki na tej uczelni to od kilku lat: lekarski (zarejestrowanych 3753 osób), lekarsko-dentystyczny (2251) i farmacja (1077). Liczba osób na jedno miejsce wyniosła więc: lekarsko-dentystyczny: 28,14; lekarski: 13,60; farmacja: 7,18. Także na analityce medycznej ten wynik jest wysoki, bo aż 8,05 osób na 1 miejsce (ogólnie zarejestrowało się tam 483 osób).