Stawiają na drogi

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw realizują wspólnie kilka inwestycji drogowych, m.in. przebudowę ulic Kościuszki, Szkolnej, Polewanej, Poniatowskiego i Mickiewicza.

Pierwszą z inwestycji jest modernizacja ulic Kościuszki i Szkolnej. Jak już informowaliśmy, zadanie to podzielono na dwie części. Pierwszą z nich był remont odcinka ulicy Kościuszki o długości 2,65 km, od skrzyżowania z ul. Polewaną w stronę Stężycy. Drugą zaś – prace prowadzone w kierunku centrum miasta, do ul. Szkolnej. Odcinek ten ma ponad 830 m. Inwestycja obejmuje gruntowny remont chodników i jezdni oraz wprowadzenie w pasie drogowym elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu.

Wykonawcą robót niniejszej części jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zamość. Druga część inwestycji w ramach tego zadania obejmuje remont rozpoczynający się od ul. Polewanej do ul. Szkolnej, włącznie z modernizacją kilku skrzyżowań, gruntownymi remontami nawierzchni i chodników oraz wykonanie kompletnej przebudowy skrzyżowania z ul. Poniatowskiego i Mickiewicza na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wykonawcą tej części jest firma WOD-BUD z Kraśnika. Całkowity koszt to 9,6 mln zł, z czego 5,6 mln zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostałą część po równo pokryły samorządy powiatu krasnostawskiego i miasta Krasnystaw (po 1,9 mln zł).

Kolejną wspólną inwestycją miasta i powiatu jest rozbudowa ulic Granicznej i Tokarzewskiego, w ramach której odnowione zostaną odcinki ulic o długości około 1,5 km. Całkowity koszt działań opiewa na kwotę 4,8 mln zł, z czego 2,3 mln zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś 70 procent pozostałej kwoty (1,7 mln zł) zostało sfinansowane ze przez samorząd miasta Krasnystaw.

30 procent (728 tys. zł) pochodzi z budżetu powiatu. Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, wykonanie zjazdów i odwodnienia drogi, która zostanie dodatkowo odpowiednio oznakowana. Prace zaplanowane są do końca października, wykonawcą też jest firma WOD-BUD z Kraśnika.

– Powyższe zadania inwestycyjne mogły być zrealizowane przez starostwo powiatowe dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Krasnegostawu i radą miasta Krasnystaw – podkreśla Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. – Oba samorządy mają w planach kolejne wspólne inwestycje na terenie miasta Krasnystaw – dodaje. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here