Stawiają na inwestycje

Gmina Krasnystaw wykonała kolejny krok w sprawie budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej. Podczas ostatniej sesji, w czwartek 29 kwietnia, radni wprowadzili do tegorocznego budżetu 3 mln zł na inwestycję, które samorząd otrzyma z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pieniądze te zostaną wykorzystane na budowę prawie 1 km drogi o szerokości 6 m z kanałem technologicznym na potrzeby m.in. linii światłowodowej, chodnikiem, odwodnieniem, przepustami i zjazdami. Nowa trasa będzie oświetlona, a oprócz tego powstanie prawie 300 m sieci wodociągowej.

– Teraz musimy zaktualizować kosztorys tej inwestycji i doprojektować kanał technologiczny, który wcześniej nie był zaprojektowany, ponieważ w czasie, gdy była przygotowywana dokumentacja projektowa nie było takiego wymogu. Poza tym chcemy zachęcić nowych inwestorów, by lokalizowali swoje zakłady czy biura na terenach, które mamy w rejonie Siennicy Nadolnej, Wincentowa i Krupca, a do tego dobre łącze internetowe jest niezbędne, stąd decyzja o doprojektowaniu kanału technologicznego. Po spełnieniu tych warunków, prawdopodobnie w wakacje, planujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie robót – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Radni zadecydowali również o dokapitalizowaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zakręciu. Spółka otrzyma z budżetu gminy ponad 206 tys. zł na część wkładu własnego do projektu budowy sieci wodociągowej w Białce i oczyszczalni ścieków w Krupcu, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejne 80 tys. zł rada gminy Krasnystaw zapisała w tegorocznym budżecie na przygotowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Siennicy Nadolnej.

Podczas czwartkowych obrad radni zgodzili się także na przystąpienie gminy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw. To nowa formuła pozyskiwania unijnych dotacji, o które Gmina Krasnystaw będzie się starać razem z miastem Krasnystaw oraz gminami Izbica, Łopiennik Górny i Siennica Różana. MOF jest częścią Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego, który tworzy 17 samorządów z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, a ich partnerami są uczelnie wyższe, przedsiębiorcy i stowarzyszenia.

Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się na przystąpienie do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego do roku 2030, która będzie potrzebna do ubiegania się o pomoc ze źródeł zewnętrznych na wspólne projekty. – Z naszej strony chcemy postawić przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej. W strategii mają się znaleźć również inwestycje w infrastrukturę drogową, turystykę oraz odnawialne źródła energii i inne działania prośrodowiskowe – dodaje wójt Gajowiak-Powroźnik. Zgodnie z harmonogramem strategia rozwoju powinna być opracowana do końca 2021 r.  (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here