Stawiają na przydomowe oczyszczalnie

W gminie Siennica Różana działa już ponad 300 przydomowych oczyszczalni ścieków, ale jeszcze w tym roku przybędzie kolejnych 75 takich obiektów.

Obecnie trwa budowa 31 oczyszczalni współfinansowanych ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Formalnie prace mogą potrwać do końca roku, ale zaawansowanie robót jest tak poważne, że inwestycję uda się zrealizować być może nawet już we wrześniu. Z PROW gmina pozyskała pieniądze na pokrycie ponad 60 procent kosztów inwestycji.

Do 16 września samorząd czeka z kolei na oferty firm, które wybudują kolejne 44 oczyszczalnie. W tym przypadku większość pieniędzy będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, skąd gmina otrzymała 500 tys. zł. Resztę będzie stanowić wkład własny mieszkańców i środki gminne. Firma, która wygra przetarg, będzie mieć na wykonanie wszystkich robót dwa miesiące od podpisania umowy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstają w gminie Siennica Różana od kilku lat. Są budowane w tych częściach gminy, gdzie zabudowa jest rozproszona i prowadzenie sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadnione ekonomicznie. Wszystkie obiekty powstają dzięki dotacjom, pozyskanym z funduszy unijnych i krajowych. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here