Staże, bony i szkolenia

Szansa pracy dla młodych. Staże może dostać jeszcze ponad 100 osób. Starsi mogą ubiegać się o szkolenia. Rekrutacja trwa. Wnioski o środki z funduszu pracy mogą też składać pracodawcy na aktywizację osób w wieku 30-50 lat.

Środki na aktywizację bezrobotnych z miasta i powiatu nie zostały jeszcze wyczerpane. Dla pozostających bez pracy oznacza to jedno – przyjście w wakacje do pośredniaka i stanie w kolejce po numerek może się opłacić.
– Mamy jeszcze 113 miejsc staży dla osób w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się i nie szkolą. W szczególności dla długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach oraz dla osób niepełnosprawnych – mówi Jolanta Krop, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.
Ci, którzy np. po studiach chcą pozostać w innym mieście i tam szukać pracy, mogą ubiegać się o bony zasiedleniowe. PUP może rozdać jeszcze 7 takich bonów, ale wyłącznie dla mężczyzn. Natomiast o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może ubiegać się ostatnie 15 osób.

Zarejestrowani bezrobotni, którzy mają ukończone 30 lat, też nie zostają z niczym. Realizowany w dalszym ciągu projekt pn. „Nowy start – lepsze jutro (II)” zakłada wysyłanie uczestników na staże i szkolenia. Miejsca na te ostatnie jeszcze są, ale trzeba się spieszyć. Oferta skierowana jest też do rolników i ich rodzin (prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne w wielkości od 1-2 ha przeliczeniowych), którzy zamierzają odejść z rolnictwa i przejść z KRUS do ZUS. – Trwa rekrutacja na szkolenia: cukiernik, ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, operator żurawia przenośnego oraz kurs początkowy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR. Możemy również sfinansować szkolenia indywidualne osobom bezrobotnym, które mają tzw. gwarancję zatrudnienia od przyszłego pracodawcy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc szkoleniowych zachęcamy osoby bezrobotne do kontaktowania się z indywidualnymi doradcami klienta – mobilizuje dyrektor Krop.
Pracodawcy mogą ubiegać się też o środki z funduszu pracy na organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat z terenów wiejskich.

Jesienią kolejna kasa
Urząd pracy rozdysponował już 900 tys. zł, które otrzymał z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Na początku lipca, po kilku dniach zakończył też nabór wniosków o przyznanie środków (z oszczędności wygospodarowanych po rozliczeniu części umów). Ale, jak zapowiada dyrektor Krop, to nie jedyne środki z KFS na 2016 r. Jesienią ruszy dodatkowy nabór. – Zainteresowanie pracodawców okazało się bardzo duże. Przewiduje się, że od września będzie ogłoszony nabór wniosków w ramach Rezerwy Ministra Rodzony, Pracy i Polityki Społecznej – zapowiada dyrektor PUP.
KFS ma pomóc zapobiegać utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań. O środki te może wystąpić każdy pracodawca. W tym przypadku – nie do końca tak będzie. Środki z rezerwy mają być przyznawane według nieco innych priorytetów. Chodzi o wsparcie kształcenia ustawicznego tam, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem; w zawodach: kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszynista kolejowy oraz w branży usług opiekuńczych, a także w przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. górnictwie. Wnioski o dotację będą mogli też składać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Ulegnie też zmianie średni koszt kształcenia ustawicznego na jednego uczestnika – nie więcej niż 4253 zł 10 gr. (pc)