Staże, szkolenia, dotacje

W ciągu najbliższego roku Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zamierza skierować około 300 osób na staże. Będą one współfinansowane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale to tylko część oferty, jaką dla bezrobotnych i poszukujących pracy, przygotował na najbliższe miesiące świdnicki PUP.


Tak jak w latach ubiegłych okres staży realizowanych przez PUP w Świdniku wynosi od 3 do 6 miesięcy. Od tego roku, z uwagi na prowadzenie rozwiązań prawnych związanych z Polskim Ładem, stypendium stażowe dla osób bezrobotnych wynosi 1 489 zł zarówno z Funduszu Pracy, jak i z projektów współfinansowanych z EFS. Idąc na rękę przedsiębiorcom, których w mniejszym lub większym stopniu dotknęły skutki pandemii, od ubiegłego roku PUP Świdnik zmniejszył wymagany okres zatrudnienia po stażu z 3 do 1 miesiąca, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W 2022 r. świdnicki PUP dysponuje również środkami w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Pracy na udzielenie wsparcia dla osób bezrobotnych tj.: na szkolenia indywidualne dla około 150 osób, bony szkoleniowe dla 20 osób, bony na zasiedlenie dla 44 osób oraz studia podyplomowe dla około 13 osób, a także środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie dla pracodawców i jego pracowników: tj.: szkolenia czy studia podyplomowe.

Oferta PUP dla osób szukających zatrudnienia to także dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

– Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy, które stanowią formę walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest to, iż jest ona bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności przez wymagany okres 12 miesięcy – mówi Włodzimierz Radek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku.

Od 14 lutego 2022 roku PUP prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej. Z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać 27 bezrobotnych. Wsparcie to jest współfinansowane z EFS oraz środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł brutto.

– To znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy dofinansowanie wyniosło odpowiednio 18 tys. zł z Funduszu Pracy i 22 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego – dodaje dyrektor PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku dysponuje też środkami na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. To pomoc finansowa (współfinansowana z EFS i FP), która polega na zwrocie środków, jakie poniesie przedsiębiorca na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy i wiąże się z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Nabór wniosków ruszył 14 lutego. Przewidziana jest refundacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 20 osób w wysokości do 30 tys. zł brutto.

– Po szczegółowej analizie zapotrzebowania na prace interwencyjne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców w 2022 roku zwiększyliśmy kwotę środków przeznaczonych na tę formę wsparcia o 70 tys. zł. Ponadto z 990 zł do 1230 zł została też podwyższona miesięczna kwota dofinansowania do wynagrodzenia. Zatrudniając osobę bezrobotną, pracodawca otrzymuje w zamian refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne, więc faktyczna miesięczna kwota dofinansowania w 2022 r. to ok. 1450 zł – mówi dyrektor Radek.

Realizację prac interwencyjnych świdnicki PUP planuje rozpocząć w najbliższym czasie. Będą skierowane do osób powyżej 50 roku życia z okresem refundacji do 12 miesięcy. Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie do urzędu pracy. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here