Sto lat to za mało!

Pani Janina Adamczyk ze Świdnika w ubiegłym tygodniu świętowała setne urodziny. Były kwiaty, upominki, listy gratulacyjne i kwiaty od burmistrza.


W tym wyjątkowym dniu panią Janinę odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miasta oraz KRUS-u w Piaskach. Były życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne, w tym list od premier Beaty Szydło, który dostojnej jubilatce przekazał burmistrz Waldemar Jakson. Natomiast Zbigniew Twaróg, kierownik KRUS w Piaskach, oprócz życzeń i gratulacji miał dla pani Janiny jeszcze dobrą wiadomość o nabyciu przez nią prawa do specjalnego dodatku do emerytury, który przysługuje wszystkim osobom, które przekroczyły setny rok życia. (opr. w)