Stop niszczeniu

Dwa budynki dawnych szkół w gminie Żmudź będą zagospodarowane. W zupełnie odmienny, ale pożyteczny sposób.

Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, od dłuższego czasu planowała utworzenie mieszkań chronionych w budynku byłej szkoły w Wołkowianach. Chciała, aby mieszkańcy gminy Żmudź z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnymi mieli zapewnione miejsce w środowisku, z którego pochodzą.

W ubiegłym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało na ten cel 240 tys. zł. Ale pieniądze te trzeba było oddać do urzędu wojewódzkiego, bo nie znalazła się żadna firma, która wybudowałaby mieszkania. Wójt zapowiadała, że tematu nie odpuści. Przedsięwzięcie jest aktualne. Tym razem realizowane ma być we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublinie oraz Fundacją Mistericordia.

Dotacja na zagospodarowanie pomieszczeń w byłej podstawówce w Wołkowianach wynosi 184 tys. zł (po 92 tys. zł na remont i wyposażenie). Powstaną tam dwa mieszkania – jednoosbowe oraz dwuosobowe, w których zamieszkać mają osoby z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te będą mogły liczyć na wsparcie terapeuty, psychologa. Prowadzona jest wstępna rekrutacja mieszkańców, którzy kwalifikowaliby się do tego rodzaju pomocy. W gminie jest ich kilkanaście. Wójt Niezgoda informuje, że z gminnej kasy nie zostanie na ten cel przeznaczona ani złotówka.

– W gminie jest wiele osób z zaburzeniami, które wymagają wsparcia – mówi wójt Niezgoda. – Trzy osoby, które skorzystają z tego projektu będą mogły pozostać w mieszkaniach trzy lata. Chodzi głównie o to, aby te osoby pozostały w środowisku, aby wesprzeć zarówno je, jak i ich rodziny.

Pod okiem osoby wspomagającej i fachowców beneficjenci mają się usamodzielnić i nauczyć prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie zawsze trzeba od razu umieszczać takich ludzi w DPS. Nasz projekt jest na wzór włoski, gdzie na oddziały psychiatryczne kierowane są tylko osoby w najcięższych fazach choroby.

Stary piec w Pobołowicach

Zagospodarowany, ale w zupełnie inny sposób, ma być też budynek dawnej podstawówki w Pobołowicach. To przedsięwzięcie realizowane ma być przez stowarzyszenie „Dziarskie Wólczanki” z Wólki Leszczańskiej i LGD „Ziemi Chełmskiej”. Pomieszczenia w klimatycznym, drewnianym budynku w Pobołowicach mają być zagospodarowane tak, aby możliwe było prowadzenie w nich warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia te mają przybliżyć dawne zawody i tradycje, w tym kulinarne. W budynku mieści się kaflowa kuchnia i stary piec chlebowy. To w nim podczas warsztatów wypiekany ma być chleb. Przygotowanie pieca powierzono jednemu z nielicznych już w regionie przedstawicieli tzw. ginącego zawodu – zdunowi z gminy Żmudź. (mo)