Stowarzyszenia obdzielone

Z końcem roku Urząd Miasta Świdnik rozstrzygnął postępowania konkursowe na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowia oraz z zakresu kultury sztuki oraz ochrony dóbr i kultury dziedzictwa narodowego w 2021 roku. W sumie działające w Świdniku stowarzyszenia otrzymają wsparcie w kwocie ponad 350 tys. zł.


Miasto wybrało do dofinansowania 15 spośród 21 złożonych wniosków. Największą dotację – 48 tys. zł. otrzyma Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na organizację imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego. Nieco mniej, bo 45 tys. zł dostanie Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy”. 40 tys. zł zasili Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdniku, który prowadzi punkt interwencji dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu. Miejskie wsparcie dostaną również: Klub Tenisowy „Avia” Świdnik (28 tys. zł), Klub Motorowy „Champion” w Świdniku (8 tys. zł na szkolenie młodzieży i 23 tys. zł na popularyzację cyklotrialu w kategorii seniorów), Lubelski Klub Karate Kyokushin (13 tys. zł), Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” (24 tys. zł), Klub Sportowy Judo „REI” w Świdniku (18 tys. zł), Aeroklub Świdnik (38 tys. zł), Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu (21 tys. zł), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (11 tys. zł), Stowarzyszenie Akademia Uśmiechu (9 tys. zł), Stowarzyszenie Św. Kingi (10 tys. zł na koncert wyjazdowy) i Towarzystwo Śpiewacze „Arion” w Świdniku (15 tys. zł). opr. w