Stowarzyszenia pod parasolem

Świdnickie Stowarzyszenie Muzyczne już dostało wsparcie od miasta

– Wiele organizacji i stowarzyszeń w czasie pandemii koronawirusa musiało zawiesić swoją działalność – zauważają miejscy radni i pytają urzędników, czy z tego powodu – podobnie jak przedsiębiorcy, mogłyby one liczyć na ulgi w czynszu za wynajmowane od miasta lokale. Ratusz odpowiada, że jak najbardziej, choć większości z nich od zawsze miasto użycza swoich lokali nieodpłatnie.


O kwestię pomocy dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym dla Ogniska Muzycznego, na ostatniej sesji, pod koniec maja, pytał radny Waldemar Białowąs (KO).

– Zastanowimy się, jak tę sprawę rozwiązać systemowo i pomóc wszystkim takim stowarzyszeniom. To nie są jakieś wielkie pieniądze dla miasta. Jeśli chodzi o Ognisko, to wystąpiło ono o zwolnione z czynszu i ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony – mówił na sesji wiceburmistrz Marcin Dmowski.

O wsparcie stowarzyszeń w pisemnej interpelacji zwrócił się także przewodniczący Rady Miasta Świdnik, Włodzimierz Radek.

– Z powodu epidemii wiele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które korzystają z lokali miejskich, zawiesiło swoją działalność, spotkania i dyżury – mówi W. Radek. – Dlatego złożyłem interpelację dotyczącą możliwości umorzenia czynszu za ten okres takim podmiotom. Wydaje się to zasadne, tym bardziej, że nie posiadają one dochodów własnych i opierają swoją działalność na pracy charytatywnej, na zasadzie wolontariatu – dodaje.

W odpowiedzi na interpelację W. Radka władze Świdnika przypomniały, że wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które w trakcie pandemii straciły znaczną część przychodów, miasto zaoferowało możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na trzy miesiące, a tym działającym w lokalach należących do miasta lub jego jednostek – zwolnienie przez taki sam okres z płacenia czynszu.

Wszystkie wnioski w tej sprawie zostały rozpatrzone. Jeśli chodzi zaś o stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, opierające swoją działalność na pracy charytatywnej, jak wskazuje burmistrz Waldemar Jakson, nie są one obciążane płaceniem należności z tytułu czynszu za lokale, gdyż gmina udostępnia im pomieszczenia nieodpłatnie w oparciu o umowę użyczenia. (w)