Stracą stanowiska?

Dziewięć osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych lubelskich spółek ociągało się ze złożeniem oświadczeń lustracyjnych. Po wezwaniu wojewody sześć z nich dopełniło ustawowego obowiązku. Czy pozostali stracą stanowiska? Do informacji dotarła Fundacja Wolności, znana w Lublinie z patrzenia władzy na ręce.


Wymóg składania oświadczeń lustracyjnych to skutek obowiązującej ustawy lustracyjnej z 2006 roku. Obliguje ona osoby wchodzące w skład rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego, urodzonych przed sierpniem 1972 r., do składania tzw. oświadczeń lustracyjnych.
Z oświadczeniami nie spieszyli się: Piotr Oraczewski (wiceprezes Targów Lublin), Kamila Mazur-Strzępka (rada nadzorcza Targi Lublin), Mirosław Graboś (rada nadzorcza Motor Lublin), Andrzej Kuszewski (rada nadzorcza Motor Lublin), Marcin Lipiec (wiceprezes SPR Lublin), Witold Kłaczewski (rada nadzorcza SPR Lublin), Iwona Szymanek (rada nadzorcza MPK), Ryszard Wadowski (rada nadzorcza MPK) oraz Sławomir Lato (rada nadzorcza MPK).
Większość z nich, po wezwaniach wojewody, dopełniła już ustawowego obowiązku, który zakłada złożenie oświadczeń przed wejściem w skład rady lub zarządu. Uczynili to w listopadzie i grudniu 2017 roku. Z korespondencji Fundacji i IPN wynika, że na koniec listopada dokumentów nie przekazali członkowie MPK.
– IPN skierowało do wojewody pismo sygnalizujące niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych – poinformował z końcem listopada Marcin Stefaniak, dyrektor IPN.
Dokumenty zostały wysłane do IPN w Warszawie, odpowiednio 8 i 20 grudnia.
Fundacja Wolności, która dotarła do tych informacji, skierowała z początkiem tego roku pytania do prezydenta Krzysztofa Żuka o wyjaśnienie takiego obrotu sprawy. Odpowiedzi jeszcze nie uzyskała.
Niezłożenie w terminie oświadczenia stanowi przesłankę do pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego – stanowi znowelizowana ustawa lustracyjna z 2007 r. W sprawie można odwołać się do sądu. CH