Stragany na Chmielnej pobożnym życzeniem

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest zainteresowana zorganizowaniem profesjonalnego pasażu handlowego przy ul. Chmielnej, bo – jej zdaniem – taka inwestycja byłaby za droga. O ustawienie w tym miejscu estetycznych straganów apelowali powiatowi radni i lokalni kupcy.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych środowisk producentów i przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta Krasnystaw i jego okolic, komisja wnioskuje o wystąpienie do urzędu miasta i Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o przeanalizowanie możliwości podjęcia działań mających na celu stworzenie w obrębie „pasażu na Chmielnej” warunków do profesjonalnego handlu bezpośredniego, zapewniających infrastrukturę techniczną i sanitarno-epidemiologiczną – czytamy we wniosku przygotowanym przez radnych z komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Rady Powiatu Krasnostawskiego. – W miejscu, gdzie obecnie odbywa się handel, brakuje stołów, zadaszeń i toalet – podkreślali radni Justyna Przysiężniak i Leszek Janeczek.

Na komisji głos zabrał również goszczący na posiedzeniu jeden z handlujących na Chmielnej warzywami i owocami kupców. – Zajmuję się tym od 30 lat. Sprzedawałem swoje produkty w różnych miejscach na terenie Krasnegostawu i jest taka zasada, że sprzedaje się tam, gdzie jest klient. Dlatego jedyną rozsądną propozycją lokalnych producentów jest zrobienie ładnego pasażu na Chmielnej. Jest to jedyne odpowiednie miejsce. Należałoby je przebudować i ustawić tam kilkanaście zadaszonych stanowisk – przekonywał handlowiec.

Niestety, na pasaż handlowy z prawdziwego zdarzenia przy ul. Chmielnej na razie nie ma szans.

– Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zajęła stanowisko, że nie jest zainteresowana utworzeniem w tym miejscu targowiska z uwagi na wiążące się z tym wysokie koszty, a także konieczność spełnienia szeregu wymogów prawnych – informuje Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski. – Z kolei miasto poinformowało, że w przypadku wzrostu zainteresowania handlem przez rolników istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego, poza targowiskiem przy ul. Kościuszki 15, obszaru przeznaczonego na ten cel – podsumowuje Leńczuk. (kg)