Strategia odnowy

Konsultacje społeczne, poprzedzające przygotowanie programu rewitalizacji, nie spotkały się z nadzwyczajnym zainteresowaniem lublinian. Zdaniem radnych PiS to wina ratusza, który nie zadbał o ich rozpropagowanie

Na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin (27 kwietnia) radni będą debatować i głosować nad strategicznym programem odnowy zaniedbanych miejsc w mieście na lata 2017-2023. Ma to być zapoczątkowanie właściwych działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, który zadecyduje o wizerunku Lublina na najbliższe dekady.


Odnowa rejonów zdegradowanych, czyli tzw. Program Rewitalizacji na lata 2017-2023, dotyczy trzech procent powierzchni miasta zamieszkanej przez 26 tysięcy ludzi. To teren od Kalinowszczyzny, przez osiedle Tatary, Stare Miasto i wzgórza Czwartek, po okolice dworca PKP i część zabudowy Dziesiątej.
Opracowanie dokumentu strategicznego umożliwi Lublinowi aplikowanie o środki unijne na planowane inwestycje. – Kierowany na najbliższą sesję rady miasta projekt uchwały jest kluczowy ze  względu na najbliższe nabory w konkursach o środki europejskie. Pozwoli miastu i wielu lubelskim podmiotom sięgnąć po środki w tzw. okresie przejściowym. Chciałbym, aby ten dokument był wypracowany z naszymi partnerami społecznymi, tak jak Strategia Rozwoju Lublina do 2020 roku. Pierwsze nabory odbędą się już w sierpniu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Z dotacji, poza samorządami, skorzystają też inne instytucje: służby ratownicze i bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Komitet do spraw rewitalizacji

Samorządowcy wpisali na listę takie zadania, jak: rewitalizacja części śródmieścia (realizowana już przebudowa placu Litewskiego i przyszła, dotycząca deptaka), adaptację zachodniego skrzydła klasztoru Dominikanów, konserwatorski remont zespołu ewangelickiego, rewaloryzację kościoła św. Mikołaja. – Ten ostatni to jeden z najcenniejszych zabytków – dodaje prezydent Żuk.
Na liście znalazły się również odnowa terenu tzw. Pomnika Historii Lublina (kamienica Domu Słów, remont Młodzieżowego Domu „Pod Akacją”, renowację placu po Farze), zagospodarowanie nieużytkowanego amfiteatru na Tatarach, modernizacja komendy Straży Miejskiej przy ul. Szczerbowskiego. Nową jakość zyskają elewacje prywatnych kamienic przy Kowalskiej, Lubartowskiej 25, Złotej 5 czy Rybnej 4.
– Chcemy, by projekt został wypracowany z partnerami społecznymi – mówi prezydent Żuk. Konsultacje, które wyłonią komitet ds. Gminnego Programu Rewitalizacji, potrwają przez cały maj. – Liczymy na to, że nasi społeczni partnerzy włączą się w przygotowanie projektu stosownej uchwały – szczególności: rady dzielnic, organizacje pozarządowe oraz i inne ciała doradcze – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.
Uwagi należy kierować drogą pocztową do siedziby Biura Partycypacji Społecznej (Bernardyńska 3) lub mailem na adres konsultacje@lublin.eu.

Są uwagi

W połowie kwietnia do założeń Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 odniosła się Rada Kultury Przestrzeni. Ciało doradcze prezydenta uznało dokument za przejściowy, wymagający korekt. Jest siedem istotnych odniesień, począwszy od flagowej inwestycji miasta na kolejne lata, czyli przenosin i budowy nowego dworca autobusowego przy stacji PKP. „Należy podkreślić, ze rewitalizacyjne znaczenie budowy nowego dworca PKS jest dyskusyjne. W dłuższej perspektywie może on nawet pogłębić kryzys w obszarach przeznaczonych do rewitalizacji, ponieważ może spowodować pogorszenie sytuacji ekonomicznej rejonu Podzamcza, który w dużej mierze korzysta obecnie z ruchu generowanego przez istniejący tam dziś dworzec PKS” – czytamy w opinii RKP.
Zdaniem RKP prawdziwa rewitalizacja (a nie inwestycje) obejmie tylko 10 procent budżetu – na czele z nowym parkiem Ludowym..
Rada dostrzega znaczenie mniejszych projektów i działań uzupełniających. –„Koniecznie należy je zachować, wymagają one jednak rozwinięcia, uszczegółowienia i zapisania w budżecie na 2018 rok, tak by zrównoważyć obecność dwóch kosztownych projektów drogowych” – czytamy w opinii Marcina Skrzypka z Rady Kultury Przestrzeni. Koszt budowy nowego dworca metropolitarnego (ok. 190 mln zł) i przedłużenia Muzycznej z budową mostu (88 mln zł) stanowi blisko połowę budżetu Programu (591 mln zł).
Przewidziane są trzy spotkania dyskusyjne. Pierwsze, 9 maja, poprowadzi na swoim posiedzeniu w ratuszu (sala nr 24) Rada Kultury Przestrzeni. Doświadczenia innych miast w tym zakresie omówione zostaną 23 maja o godz. 18 w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej (I piętro). Tego samego dnia, w tym samym miejscu, o 16.30 temat poruszy również Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
BARTŁOMIEJ CHUDY