Strażacka feta

W Kamieniu świętowano jubileusz 90-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obchody połączono z nadaniem sztandaru jednostce, uroczystym przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego i gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia. Wyróżnieni to m.in.: Marcin Sołopa – Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicz, Alfred Waszczuk – Złotym Znakiem Związku, Ryszard Hrynkiewicz – Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wyniki gminnych zawodów sportowo-pożarniczych: 1. OSP Kamień, 2. OSP Czerniejów, 3. OSP Strachosław, 4. OSP Pławanice. W zawodach uczestniczyły trzy młodzieżowe drużyny: MDP Strachosław – dziewczęta, 1. MDP Czerniejów, 2. MDP Strachosław. (opr. mo)