Strażacy będą adaptować i edukować

Świdniccy strażacy wyremontują w tym roku kolejne pomieszczenia w swojej remizie i będą uczyć w nich świdniczan m.in., jak zapobiegać pożarom i udzielać pierwszej pomocy.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku pozyskała blisko pół miliona złotych unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”.

Celem projektu jest wyremontowanie w modernizowanej od dłuższego czasu siedzibie strażaków przy al. Lotników Polskich dwóch kolejnych pomieszczeń, w których strażacy będą spotykać się z mieszkańcami i uczyć ich, jak zapobiegać zagrożeniom pożarowym, jak zachowywać się w przypadku ich zaistnienia czy udzielać pierwszej pomocy osobom rannym w pożarach, wypadkach drogowych czy zdarzeniach losowych, czyli wszędzie, tam gdzie na pomoc spieszą również strażacy.

– Dzięki temu projektowi chcemy przekazać społeczeństwu wiedzę na temat szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Zależy nam na uświadomieniu głównie dzieciom i młodzieży zagrożeń występujących w życiu codziennym oraz skutków ich ignorowania oraz pokazaniu, jak skutecznie i efektywnie reagować na zaistniałe czy nawet potencjalne zagrożenia – mówi bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk, Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

W ramach projektu przy komendzie zostanie także wybudowany parking wraz z drogą dojazdową. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 690 258,71 zł. 85 procent kosztów zostanie pokryta z unijnej dotacji.

Joanna Niećko