Strażacy remontują

W komendzie powiatowej straży pożarnej w Świdniku trwa remont. Wymienione zostaną posadzki w garażu, a przylegające do nich pomieszczenia techniczne zyskają nowocześniejsze oblicze.


– Ten remont na pewno jest bardzo potrzebny – przyznaje mł. bryg. Piotr Pyszko, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Świdniku. – Komenda mieści się w budynkach przejętych w 1992 roku od zakładu WSK PZL Świdnik. Składają się na nią obiekty wybudowane w latach 50-tych oraz 70-tych, które wymagają pewnych prac remontowych.
Modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Świdniku rozpoczęła się w 2003 r. i etapami była realizowana do 2008 r. Od tego czasu nie przeznaczono z budżetu państwa żadnych środków na dokończenie inwestycji. Aż do teraz.
– W tym roku zaplanowano 200 tys. zł na kolejny etap modernizacji, który obejmie remont garażu wraz z wymianą posadzki oraz unowocześnienie pomieszczeń technicznych, przylegających bezpośrednio do garażu – mówi P. Pyszko.
Planowane są kolejne etapy remontu komendy. W listopadzie 2016 r. strażacy złożyli wniosek o unijne środki na termomodernizację obiektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowana inwestycja przewiduje dokończenie modernizacji obiektów oraz placów manewrowych, oświetlenia; zagospodarowanie terenu i parkingów.
– Staramy się również o fundusze na pozostałe (oprócz termomodernizacji – przyp. red.) zadania z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”, programów unijnych oraz „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik”, na stworzenie stanowiska demonstracyjno– ćwiczebnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do aktywizacji społeczności lokalnej, szkoleń strażaków OSP i PSP – mówi rzecznik Pyszko. (w)