Strażacy uczyli terytorialsów

Nad zalewem w Żółkiewce zorganizowano wspólne ćwiczenia strażaków z powiatu krasnostawskiego oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenia odbywały się pod nazwą ,,Doskonalenie umiejętności żołnierzy WOT z zakresu ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego, ratownictwa technicznego oraz działań gaśniczych.”

– Żołnierzy WOT uczyli się obsługi gaśnic i sprzętu pożarniczego w tym armatury wodnej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracy na akwenach z wykorzystaniem łodzi czy ewakuacji poszkodowanych w wypadku samochodowym – precyzuje Kamil Bereza, rzecznik prasowy Komendy PSP w Krasnymstawie.

Terytorialsi w asyście strażaków ćwiczyli np. gaszenie pożaru z wykorzystaniem gaśnic czy koca gaśniczego, przejęcia poszkodowanego z wody z użyciem łodzi motorowej oraz ewakuacji poszkodowanych w wypadku drogowym. (g)