Strażacy w Urszulinie wybrali władze

(7 maja) W Urszulinie odbył się VI Zjazd Gminny ZOSP RP, na którym podsumowano mijającą kadencję i wybrano nowe władze gminne oraz kandydatów do Zarządu Oddziału Powiatowego.

 

W Zjeździe uczestniczyli m.in. Adam Panasiuk – wicestarosta włodawski i Tomasz Antoniuk – wójt gminy Urszulin. W skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego w Urszulinie weszli: Mariusz Kucharski – prezes, Ryszard Kiryk – komendant gminny, Jan Lewandowski – wiceprezes, Tomasz Szawuła – wicerezes, Stanisław Artymiuk – sekretarz, Wiesław Szynkora – skarbnik, Stanisław Józefczuk, Marian Kupisz, Zbigniew Korzeniowski, Eugeniusz Lisiecki.
Do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano: Ryszarda Kiryka, Stanisława Artymiuka. Podczas Zjazdu wspomniano, że bieżący rok jest rokiem jubileuszowym ze względu na przypadające rocznice: 95-lecia powstania Związku, 25-lecia powstania obecnych struktur gminnych Związku (Zarządu Gminnego) oraz 50-lecia powstania jednostki OSP Urszulin. Przedstawiono w sprawozdaniu i w wersji wizualnej działania jednostek OSP gminy Urszulin na tle działań w powiecie, województwie i Polsce. Na koniec wyświetlono film z pokazu ratownictwa techniczno-medycznego w wykonaniu OSP Urszulin zaprezentowanego podczas gminnego „Pikniku rodzinnego z konstytucją”.