Strażnicy pamięci

Akademicka korporacja Astrea Lublinensis działająca na KUL została odznaczona medalem „Pro Patria”. To wyróżnienie przyznawane jest za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal jest cywilnym odznaczeniem nadawanym przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego uroczyste wręczenie odbyło się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Korporacja Astrea Lublinensis to męska organizacja studencka, której historia sięga 1923 roku. Czerpiąc swoje wzory z tradycji filomatów i filaretów, prowadziła działalność do wybuchu II wojny światowej. Jej członkowie – studenci KUL – łączyli pracę naukową z prężną aktywnością na polu społecznym. Ponownie reaktywowano ją w październiku 2014 r. Obecnie liczy 18 członków, którzy m.in. sprawują opiekę nad tablicą poświęconą gen. Ryszardowi Kuklińskiemu, umieszczoną na gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie uroczystości wojewoda lubelski z okazji przypadającej tego dnia 13. rocznicy śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego złożył wieniec przed upamiętniająca go tablicą.

– Wyróżnienie medalem „Pro Patria” jest dla nas ogromnym zaszczytem i świadectwem, że nasza działalność ma głęboki sens i jest zauważana. To także wyraźny znak, jak ważne dla środowisk uniwersyteckich i patriotycznych jest istnienie korporacji akademickich, które od dziesiątków lat wychowują kolejne pokolenia oddanych Polsce osób – podkreślają członkowie Korporacji. Z okazji uroczystości przedstawiciele organizacji wystąpili w swoich strojach organizacyjnych – garniturach przepasanych szarfą w barwach korporacji – granatowym, zielonym i srebrnym. (EM.K.)