Strefa budzi się gospodarczo

Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku to ok. 120-hektarowy teren położony między trasą mełgiewską, torami, obwodnicą Lublina i lotniskiem

Jako pierwsza w Strefie Aktywności Gospodarczej w Świdniku ulokuje swoją siedzibę firma z branży medycznej. Kolejny przedsiębiorca podpisał umowę przedwstępną na zakup ok. 3 ha gruntów. Przedstawiciele ratusza mówią, że są i inni zainteresowani inwestowaniem w SAG.
Strefa Aktywności Gospodarczej w Świdniku to ok. 120-hektarowy teren położony między trasą mełgiewską, torami, obwodnicą Lublina i lotniskiem. Dwa lata temu radni miejscy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Świdnika, przeznaczając go pod działalność gospodarczą. Równocześnie ruszyła promocja SAG.
– W efekcie pojawiły się firmy chętne do rozpoczęcia działalności na terenie strefy. Szczególnie cieszą nas propozycje z tak zwanych branż priorytetowych, zapisanych w Strategii Rozwoju Terenów Inwestycyjnych, czyli lotniczej, logistycznej i usług dla biznesu – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.
W świdnickiej SAG właśnie pojawiła się pierwsza firma.
– Swoją inwestycję rozpoczęło Centrum Badań Klinicznych. Przygotowuje się ono do postawienia przy ulicy Mełgiewskiej budynku, w którym będzie świadczyć usługi dla placówek medycznych z regionu – informuje Bartłomiej Pejo z Wydziału Przedsiębiorczości urzędu miasta.
Strefą Aktywności Gospodarczej zainteresowane są również kolejni przedsiębiorcy.
– Duża firma z branży logistycznej podpisała umowę przedwstępną na zakup, w okolicy ul. Nadleśnej, gruntu o powierzchni 3 ha z przeznaczeniem na budowę centrum magazynowego – mówi Bartłomiej Pejo. – Strefą interesuje się również inwestor z branży paliwowej oraz lotniczej.
Przedstawiciele ratusza tłumaczą, że co tydzień przygotowują kilka propozycji inwestycyjnych, głównie dla przedsiębiorców zagranicznych, w tym często spoza europy. – Jedna z ostatnich ofert skierowana była do wiodącej firmy automotive, planującej zatrudnić około 400 osób. Z naszą propozycją staramy się również docierać do lokalnego biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one liczyć, podobnie jak wszyscy inwestorzy, na trzyletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości. Kwoty są niebagatelne, chodzi bowiem o 23 zł za metr kwadratowy rocznie – dodaje Bartłomiej Pejo.
W tej chwili teren przeznaczony pod SAG niemal w całości jest w rękach prywatnych, choć przedstawiciele ratusza pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów między zainteresowanymi firmami a właścicielami działek. Władze miejskie planują również wyposażenie części SAG w niezbędne media.
– Na 40 ha planowane jest dozbrojenie terenu, budowa sieci wodociągowych, kanalizacji, zaopatrzenia w gaz i łączności – tłumaczą przedstawiciele świdnickiego ratusza. (kal)