Strefa pobudza przedsiębiorców

Strefa Aktywności Gospodarczej to teren położony między lotniskiem, obwodnicą Lublina, torami i ul. Mełgiewską. W minionym roku radni miejscy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając go na działalność gospodarczą różnego typu. Z kolei urzędnicy z ratusza przeprowadzili kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani inwestowaniem między lotniskiem a obwodnicą.
Przedstawiciele ratusza zapewniali, że zainteresowanie SAG jest duże, choć nazw konkretnych firm nie podają. Od tego roku ruszyły przygotowania do uzbrojenia tej części Świdnika. W planach Przedsiębiorstwa Komunalnego Pegimek na 2016 rok pojawiła się budowa sieci wodociągowej w ul. Nadleśnej, która ma być jedną z głównych ulic w SAG. Zapotrzebowanie na taką inwestycję do PK Pegimek zgłosili przedstawiciele urzędu miasta. Planowany odcinek wodociągów będzie miał 270 metrów. Na tym nie koniec, bo również w tym roku przedsiębiorstwo komunalne opracuje dokumentację projektową na dalszą część sieci wodno-kanalizacyjnej w tej ulicy, a wybuduje ją w 2017 roku.
Miasto rozpoczęło też przygotowania do komunikacyjnego otwarcia tego terenu dla przedsiębiorców. W tym roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa przedłużenia ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Nadleśnej do ul. Mełgiewskiej. Sama budowa ma zostać zrealizowana w latach 2016-2017.
Okazuje się, że planowane inwestycje mają również związek z zainteresowaniem przedsiębiorców terenami w SAG. W tej chwili toczą się bardzo zaawansowane rozmowy z jednym z nich. Przedstawiciele ratusza ujawniają tylko, że jest to duża firma zagraniczna spoza Europy. Przedsiębiorca jest zainteresowany ok. 3-hektarowym terenem.
– Rozmowy z inwestorem rozpoczęły się w II połowie 2015 roku. W tej chwili inwestor ma podpisane umowy przedwstępne ze wszystkimi właścicielami działek – mówi Bartłomiej Pejo p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w świdnickim ratuszu.
Przedstawiciele urzędu miasta przyznają również, że w sprawie poszukiwania inwestorów ściśle współpracują z lubelskim ratuszem i urzędem marszałkowskim. – W Lublinie już zaczyna brakować gruntów pod nowe przedsięwzięcia biznesowe, dlatego m.in. część inwestorów poszukujących terenów pod swoją działalność wybiera również Świdnik, a jest on na pewno nie mniej atrakcyjny – mówi Bartłomiej Pejo.
Do Świdnika zgłaszają się również lubelskie firmy. Terenami przy porcie jest także zainteresowana duża firma z branży lotniczej. – O konkretach w tej chwili jeszcze mówić nie możemy, bo inwestor sprawdza kilka lokalizacji w całej Polsce – mówi Bartłomiej Pejo.
Wiadomo jednak, że przedsiębiorca zajmuje się produkcją w branży lotniczej, ale nie prowadzi działalności konkurencyjnej, wobec PZL Świdnik. Interesuje go teren o powierzchni ok. 60 – 70 ha.
Przedstawiciele ratusza w tej chwili pracują również nad dotarciem do wszystkich właścicieli działek na terenie SAG i nad uzyskaniem ich zgody na pośredniczenie w kontaktach między nimi i przedsiębiorcami.
– W tym względzie największe problemy mamy z zespoleniem gruntów usługowych przy ul Lotniczej, w okolicy ogródków działkowych, przede wszystkim dlatego, że są one stosunkowo wąskie i niewielkie. Trudno dotrzeć również do wszystkich właścicieli, bo część z nich przebywa np. za granicą – tłumaczy Bartłomiej Pejo.
Urzędnicy dodają, że mimo problemów, do wielu właścicieli działek na terenie SAG udało się już dotrzeć. Większość osób jest zainteresowana sprzedażą lub dzierżawą swoich terenów. Nie zgadza się na to zaledwie kilka z nich.
(kal)