Strzegą granicy już ćwierć wieku

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie jest obecnie największym oddziałem Straży Granicznej w kraju. (18 maja) 25. rocznicę powstania SG funkcjonariusze świętowali na Rynku Wielkim w Zamościu.
W ramach NOSG funkcjonuje 20 placówek straży oraz ośrodek strzeżony. Służbę pełni tu ok. 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą.
Środowe obchody jubileuszu były okazją do wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz mianowań na wyższe stopnie służbowe. Medalem za zasługi dla straży granicznej odznaczonych zostało 13 osób. Medalem za długoletnią służbę – 7 osób, a Odznaką straży granicznej – 13 osób. Odznaczenia otrzymali również zaproszeni goście. Na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie 35 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 78 funkcjonariuszy w korpusie chorążych, 113 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.
W obchodach uczestniczyli: komendant główny straży granicznej, ppłk SG Marek Łapiński, komendant NOSG, gen. bryg. SG Wojciech Skowronek wraz z kadrą kierowniczą oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa i służb mundurowych. Uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz pokaz dynamiczny w wykonaniu funkcjonariuszy wydziału zabezpieczenia działań NOSG. Obchodom wojewódzkim towarzyszyły też uroczyste zbiórki we wszystkich placówkach oddziału.
Straż graniczna powstała 16 maja 1991 r. (na mocy ustawy z dn. 12.10.1990 r.) w miejsce rozformowanych wojsk ochrony pograniczna. Z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Dziś SG jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną. Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.
– Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności. To na barkach funkcjonariuszy m.in. naszego oddziału spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie ładu i porządku przez osoby przekraczające granicę – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta NOSG.
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie powstał w wyniku rozwiązania Nadbużańskiego Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza, który sformowano na bazie Nadbużańskiej Brygady WOP. We wrześniu 1991 r. został mu nadany sztandar i imię 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Dziś NOSG w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże już nie tylko granic RP, ale także granicy zewnętrznej UE i Strefy Schengen. System ochrony wyposażony jest w najnowsze techniki informatyczne i teleinformatyczne. Wykorzystywane są pojazdy obserwacyjne, wyposażone w nowoczesne kamery termowizyjne, umożliwiające prowadzenie obserwacji nocą. Używa się motocykli, quadów, a zimą nart i skuterów śnieżnych. A do patrolowania odcinka granicy również śmigłowce. (opr. pc)

News will be here