Strzelecka pasja

Szkolne Koło Strzeleckie „Acumen” z Wojsławic rozrasta się. Na początku działalności zrzeszało kilkoro zapaleńców. A dzisiaj ma czterdziestu członków i kolejkę chętnych do wstąpienia.

Szkolne Koło Strzeleckie „Acumen” przy Zespole Szkół Publicznych w Wojsławicach powstało w lutym tego roku. Na początku zapisało się do niego kilkoro uczniów i nauczycieli, a obecnie do czterdziestoosobowej grupy wciąż dołączają nowi członkowie. Należą do niego nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także pracownicy szkoły, rodzice uczniów, mieszkańcy gminy, a nawet osoby spoza niej.
W ciągu pięciu miesięcy działalności „Acumen” siedmiokrotnie organizował zawody z okazji różnych świąt i rocznic, a przy pomocy prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Chełmie Leszka Ligaja i wiceprezesa Krzysztofa Pietrzaka również na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Dzięki współpracy z dyrektorem biura zarządu wojewódzkiego LOK w Lublinie Koło pozyskało 4 karabinki pneumatyczne. Członkowie „Acumen” biorą udział w licznych zawodach. Indywidualnie jego członkowie w otwartych zawodach zewnętrznych, w których startują profesjonaliści, zdobyli 6 razy pierwsze miejsce, 8 razy drugie miejsce i 8 razy trzecie miejsce. Największą aktywnością sportową i umiejętnościami w tym półroczu wykazali się: Wioletta Jeleń, Agnieszka Mech, Patryk Bojko, Magdalena Błażejewska, Paweł Burda, Grzegorz Jeleń, Ewelina Jabłońska, Patrycja Dawidziuk, Zbigniew Kortatyński, Kamil Tabuła i Kacper Tyrka.
– Bywa, że uczestniczymy w zawodach trzy razy w jednym tygodniu – mówi prezes i założyciel Koła, Róża Gwarda. – Dotychczas mieliśmy możliwość strzelania z karabinków pneumatycznych, broni sportowej KBKS, KBK AK, czyli kałasznikowów, pistoletu Toz 35, pistoletu MCM Margolin, a także rzucać granatem. (w)