Studia podyplomowe szansą na lepszą pracę

Dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje UMCS prowadzi nabór na ponad 70 kierunków studiów podyplomowych. Kursy te pomagają rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo dają możliwość odświeżenia wiedzy lub zmiany zawodu.


Wśród siedemdziesięciu kierunków, oprócz tych, które od lat cieszą się dużą popularnością, tj. „Coaching i mentoring”, „Zamówienia publiczne” czy „Logopedia”, kandydaci znajdą także interesujące nowości, np. „Compliance w zarządzaniu organizacją” i „Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką”.

– Wszystkie kierunki studiów podyplomowych UMCS przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz potrzeby społeczne i oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań – mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Zakończenie rekrutacji planowane jest nie wcześniej niż 13 września. Szczegóły rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w studiach znajdują się w zakładce „Studia podyplomowe” na stronie www.umcs.pl.

Nowości w ofercie

Studia podyplomowe „Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką” są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się otoczenie m.in. w krajach Unii Europejskiej. Treści kształcenia są przygotowane w sposób, dzięki któremu absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych czy firmach konsultingowych. Wartością dodaną studiów jest fakt, że po ich ukończeniu istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Zaś studia podyplomowe „Compliance w zarządzaniu organizacją” to jedyne studia podyplomowe na Lubelszczyźnie, które dotyczą tematyki compliance, jakże ważnego elementu zarządzania organizacją, szczególnie w kontekście zmieniających się przepisów polskich i międzynarodowych. Absolwent kierunku to przyszły „compliance oficer”, ponieważ jest osobą przygotowaną zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych compliance w przedsiębiorstwach różnych branż, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. MG